Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015

OΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ EUROGROUP

20/2/2015

Το μνημόνιο χωρίς όνομα που προετοιμάζει το νεο μνημόνιο με άλλο όνομα.


-Δείτε το νέο αλυσόδεμα της χώρας χωρίς τους πανηγυρισμούς. 
-Και χωρίς επεξηγήσεις και σχόλια γίνεται κατανοητό που μας οδηγεί. 
-Όλες οι μεγάλες και βασικές προεκλογικές υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.


«Το Eurogroup επαναλαμβάνει την εκτίμησή του για τις αξιοσημείωτες προσπάθειες προσαρμογής οι οποίες ανελήφθησαν από την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό τα τελευταία χρόνια.

Κατά τη διάρκεια των λίγων τελευταίων εβδομάδων διεξαγάγαμε, από κοινού με τους θεσμούς, έναν εντατικό και εποικοδομητικό διάλογο με τις νέες ελληνικές αρχές και καταλήξαμε σε μια κοινή θέση σήμερα.

Το Γιούρογκρουπ σημειώνει, στο πλαίσιο της υπάρχουσας διευθέτησης, το αίτημα των ελληνικών αρχών για την παράταση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (Master Financial Assistance Facility Agreement, MFFA), η οποία θεμελιώνεται σε ένα σύνολο δεσμεύσεων.


Ο σκοπός της παράτασης αυτής είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης στη βάση των όρων της τρέχουσας διευθέτησης, με την καλύτερη δυνατή χρήση της δεδομένης ευελιξίας η οποία θα εξετασθεί από κοινού με τις ελληνικές αρχές και τους θεσμούς. Αυτή η παράταση θα γεφυρώσει το χρόνο που θα απαιτηθεί για τις συζητήσεις για μια ενδεχόμενη διάδοχη διευθέτηση ανάμεσα στο Γιούρογκρουπ, τους θεσμούς και την Ελλάδα.

Οι ελληνικές αρχές θα παρουσιάσουν έναν πρώτο κατάλογο μεταρρυθμιστικών μέτρων, επί τη βάση της τρέχουσας συμφωνίας, ως το τέλος της Δευτέρας 23ης Φεβρουαρίου (2015). Οι θεσμοί θα εκφέρουν μια πρώτη άποψη για το εάν αυτή είναι επαρκώς συνεκτική ώστε να αποτελέσει ένα έγκυρο σημείο εκκίνησης για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Ο κατάλογος αυτός θα διευκρινιστεί περαιτέρω και κατόπιν θα συμφωνηθεί με τους θεσμούς ως τα τέλη του Απριλίου.

Μόνον η έγκριση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του παραταθέντος προγράμματος από τους θεσμούς θα επιτρέψει με τη σειρά του την οποιαδήποτε εκταμίευση της εναπομείνασας δόσης από το τρέχον πρόγραμμα του ΕΤΧΣ και την μεταφορά των κερδών του 2014 από το πρόγραμμα SMP. Αμφότερες υπόκεινται στην έγκριση του Γιούρογκρουπ.
Ενόψει της αξιολόγησης από τους θεσμούς η Ευρωομάδα συμφωνεί ότι τα κεφάλαια, τα οποία είναι ως τώρα διαθέσιμα στο ΤΧΣ, θα πρέπει να διακρατηθούν από τον ΕΤΧΣ, άνευ δικαιώματος τρίτων, για τη διάρκεια της παράτασης της MFFA. Τα κεφάλαια θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της παράτασης της MFFA και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τα κόστη ανακεφαλαιοποίησης και εκκαθάρισης τραπεζών. Θα μπορούν να εκταμιευθούν κατόπιν αιτήματος με απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας / του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Υπό αυτό το φως καλωσορίζουμε τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να συνεργαστούν στενά με τους ευρωπαϊκούς και τους διεθνείς θεσμούς και εταίρους. Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζουμε την ανεξαρτησία της ΕΚΤ. Συμφωνήσαμε επίσης ότι το ΔΝΤ θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον δικό του ρόλο.

Οι ελληνικές αρχές εξέφρασαν τη σθεναρή δέσμευσή τους σε μια ευρύτερη και βαθύτερη διαδικασία εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα αποσκοπεί στην διαρκή βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης και απασχόλησης, τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα και της προαγωγής της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι αρχές δεσμεύονται στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί εδώ και πολύ καιρό για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν την ευθύνη να χρησιμοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τη συνεχιζόμενη παροχή τεχνικής βοήθειας.

Οι ελληνικές αρχές επαναλαμβάνουν την αδιαμφισβήτητη δέσμευσή τους να τιμήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς όλους τους πιστωτές τους πλήρως και εγκαίρως.

Οι ελληνικές αρχές δεσμεύθηκαν επίσης να εγγυηθούν τα απαραίτητα πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα ή τα έσοδα που απαιτούνται για να εγγυηθούν τη βιωσιμότητα του χρέους, όπως όριζε το ανακοινωθέν του Γιούρογκρουπ του Νοεμβρίου του 2012. Οι θεσμοί, σε ό,τι αφορά τον στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα το 2015, θα λάβουν υπόψη τους τις οικονομικές συνθήκες του 2015.

Με δεδομένες αυτές τις δεσμεύσεις καλωσορίζουμε το ότι σε έναν αριθμό πεδίων, οι ελληνικές πολιτικές προτεραιότητες μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση και την καλύτερη εφαρμογή της τρέχουσας διευθέτησης. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να απόσχουν από την ακύρωση μέτρων και από μονομερείς αλλαγές των πολιτικών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα επηρέαζαν αρνητικά τους δημοσιονομικούς στόχους, την ανάκαμψη της οικονομίας ή τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όπως αυτά αξιολογούνται από τους θεσμούς.

Βάσει του αιτήματος, των δεσμεύσεων των ελληνικών αρχών, των γνωμοδοτήσεων των θεσμών και τη σημερινή συμφωνία, θα ξεκινήσουμε τις εθνικές διαδικασίες με σκοπό να καταλήξουμε σε μια οριστική απόφαση για την παράταση της τρέχουσας Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης του ΕΤΧΣ για έως και τέσσερις μήνες από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΧΣ. Επίσης καλούμε τους θεσμούς και τις ελληνικές αρχές να ξαναρχίσουν αμέσως το έργο τους που θα επιτρέψει την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Παραμένουμε δεσμευμένοι στη χορήγηση επαρκούς στήριξης στην Ελλάδα ωσότου ανακτήσει πλήρη πρόσβαση στις αγορές εφόσον τηρήσει τις δεσμεύσεις εντός του συμφωνημένου πλαισίου».

1 σχόλιο:

  1. Και τί έγινε λοιπόν ; Μην πνιγόμαστε σε .. μισή κουταλιά νερό ! Μην συρόμαστε σε εικονικά και Νουμερικά/Αριθμούς πεδία. Το πεδίο μας ΕΙΝΑΙ η πολιτική και η κοινωνία των Ανθρώπων, και δή η Ελληνική Κοινωνία και ο Ελληνικός Λαός ! Δεν επικοινωνούμε με ... e-mail, διότι αυτά έρχονται από τα .. lapto, και εμείς απεχθανόμασταν ανέκαθεν τα ... laptop ! Στο σημερινό πολιτικό πεδίο με τους ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ, που ουδείς τους ξέρει και γνωρίζει (εμείς βλέπουμε μόνο της ανθρώπινες καρικατούρες του Ευρωπαϊκού Διευθυντηρίου !), θα πρέπει να εφαρμόσουμε .. εφαρμοσμένη αριθμητική, διότι δεν κατέχουμε ακόμη τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ! Τί σημαίνει ΑΥΤΟ ;; ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ !!! Αυτό είναι η βάση της εφαρμοσμένης αριθμητικής ! Εφόσον κάναμε το Ελληνικό Πρόβλημα Ευρωπαϊκό-Παγκόσμιο, ΑΣ ΚΑΝΟΥΝΕ το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ τους ΠΡΟΒΛΗΜΑ (που είναι το εικονικό) και ΑΥΤΟ ... ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ! Δηλαδή θα διαλύσουμε την Χώρα μας, τον Ελληνικό Λαό/Έθνος, την Γεωγραφική, την Εδαφική Ακεραιότητα της Χώρας ΜΑΣ, επειδή ΜΑΣ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ και ΜΑΣ ΖΗΛΕΥΟΥΝ οι "Άλλοι", και ΕΠΕΙΔΗ ΕΜΕΙΣ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ τους ..... ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ ;;;; Φοβόμαστε την Μορφολογία της Τομής ;; Επειδή στην Τομή δεν υπάρχουν γιοφύρια ; Γιαυτό καθόμαστε και χιλιοπολυγράφουμε και παρατηρούμε την Μορφολογία του Μπλόκ μέσα στην Σαπίλα του μυαλού τους ;; Η Ζωή, Η Αξιοπρέπεια, Η Υπερηφάνεια και Η Δόξα ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ και ΑΞΙΩΜΑΤΑ Παγκόσμια !!! Οι Έλληνες Πρώτοι τα Όρισαν ! Ας τους τα ΞΑΝΑΡΙΞΟΥΝΕ ΚΑΤΑΜΟΥΤΡΑ !! Αυτοί ΟΛΟΙ τους είναι ΚΕΝΟΙ !! ΕΜΕΙΣ ;;;;;;;;;;-!!!!!!!!!!!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή