Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014

ΩΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ;
Μη ρωτάτε ποιους πάνε να καλύψουν, τους ξέρουμε τους ένοχους κι είναι γνωστή η αιτία.Την ώρα που η Διοίκηση με τις διάφορες μορφές της στέλνει  σε πτωχευμένους, σε άνεργους και σε καρκινοπαθείς ραβασάκια με τα οποία απειλεί με κατασχέσεις των πάντων και με φυλακίσεις για χρέη, την ίδια ώρα ετοιμάζουν νομοσχέδιο ουσιαστικής απαλλαγής των πολιτικών προσώπων και δημόσιων λειτουργών με τις μίζες, τα εξοπλιστικά, τα «γερμένα» και τα ρουσφετολογικά και εξαγοραστικά παραπτώματα.Πρόκειται για πρόκληση στα μούτρα του ελληνικού λαού που ασυστόλως τον κοροϊδεύουν ότι τάχα θα πατάξουν τη διαφθορά, το μαύρο χρήμα, τη φοροδιαφυγή των μεγάλων, την εξαγωγή καταθέσεων στους «φορολογικούς παράδεισους», τη μίζα κλπ, κλπ.Μεγαλύτερη παρακμή για το αστικό κράτος την ώρα της κρίσης και την ώρα που μιλάνε δήθεν κολακευτικά για τις «θυσίες του ελληνικού λαού» δεν μπορεί να υπάρξει.

Αυτή η νέα νομοθεσία που θα απαλλάξει όλοι ξέρουμε ποιους προκάλεσε ακόμη και τους φρουρούς του αστικού συστήματος από δικές του ανομίες τους Νομικούς Συμβούλους του Κράτους να υψώσουν φωνή διαμαρτυρίας. Τόση ξευτίλα ατιμωρησίας της διαφθοράς των υπουργών και δημισίων λειτουργών δεν έχει ματαγίνει. Διαβάστε την καταγγελία για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται.
Ν.Σ.Κ.: «Κανείς δεν μπορεί να κλέβει και να κοιμάται ήσυχος»
[12.06.2014]

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ακαδημίας 68, 106 78 Αθήνα

Αθήνα 11-6-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, ως συνταγματικά κατοχυρωμένο θεσμικό ρόλο των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην σχεδιαζόμενη κατάργηση του ειδικού νόμου 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων για τους καταχραστάς του Δημοσίου».

Πράγματι, στο άρθρο 324 του αναρτηθέντος στο διαδίκτυο σχέδιο νόμου του νέου Ποινικού Κώδικα ρητά προβλέπεται η κατάργηση του νόμου αυτού.

Όπως είναι γνωστό, στο νόμο 1608/1950 προβλέπεται ότι για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμου, της παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας, ψευδούς βεβαίωσης και νόθευσης εγγράφου, υπεξαίρεσης, υπεξαίρεσης περί την υπηρεσία, απάτης και κλοπής, εφόσον στρέφονται κατά του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή των νομικών προσώπων του άρθρου 263Α του Π.Κ.και το όφελος που επεδίωξε ή πέτυχε ο δράστης ή η ζημία που προξένησε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης και εφόσον συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις επιβάλλεται η ποινή της ισοβίου καθείρξεως.

Είναι πρόδηλο ότι με το ν. 1608/1950 επιδιώκεται και μάλιστα με τρόπο ιδιαίτερα εμφατικό η οξεία ποινική καταστολή των προσβολών της περιουσίας του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Το ανωτέρω προκύπτει και από την Αιτιολογική Έκθεση του ν. 1608/1950 (βλ. αυτή σε Κώδικα Θέμιδος 1950 σελ. 770 επ), όπου αναφέρεται : « Αι καταχρήσεις του δημοσίου χρήματος, διαπραττόμεναι είτε παρά ιδιωτών είτε παρά δημοσίων λειτουργών, επέσυρον παρ΄ ημίν κατά τα τελευταία έτη την προσοχήν του νομοθέτου. Κατά το 1924 εις εποχήν καθ’ ην τα αδικήματα ταύτα ήσαν κατ’ εξοχήν επιπολάζοντα, λόγω του εκ του πολέμου προκληθέντος κοινωνικού σάλου η Πολιτεία εθέσπισε ιδιαιτέραν διαδικασίαν αναθέσασα την εκδίκασιν αυτών εις τα συσταθέντα τότε Πενταμελή Εφετεία. Ήδη ευρισκόμεθα εις περίοδον χείρονα εκείνης, ήτις είχε δημιουργηθεί μετά την λήξιν του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, νέαι δε καταχρήσεις αποκαλυπτόμεναι συνταράσσουν την κοινήν γνώμην….
Αδίστακτοι εγκληματίαι παρακινούμενοι από τον ασήμαντον επαγγελματικόν κίνδυνον τον οποίον συνιστούν αι ποιναί αυταί, επιδίδονται εις πράξεις λεηλασίας του δημοσίου πλούτου, προσβαλλούσας όχι μόνον την πίστην του Κράτους και τα συμφέροντα των βαρύτατα φορολογουμένων πολιτών , αλλά και αυτά τα στοιχειωδέστερα αισθήματα ανθρώπινης δικαιοσύνης και ισότητος» .

Παρά ταύτα, στο σχέδιο του νέου Π.Κ καθίσταται εμφανής η προσπάθεια «μείωσης των ποινών» που συνδέονται με την προστασία της δημόσιας περιουσίας.

Ειδικότερα:

Α) τα αδικήματα της ενεργητικής δωροδοκίας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, μέλος της Κυβέρνησης, Περιφερειάρχη, Δήμαρχο (129 παρ 1), Δικαστικό λειτουργό (141 παρ2 ),Υπάλληλο (άρθρο 165), της πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης από κακουργήματα μετατρέπονται σε πλημμελήματα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ούτε το ύψος της ζημίας που προκλήθηκε στο δημόσιο, ούτε το ποσό της δωροδοκίας, ούτε η κατ’ επάγγελμα τέλεση του αδικήματος.

Στην περίπτωση δε που ήθελε κριθεί ότι συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι ο δράστης θα τιμωρηθεί όχι με την ποινή της ισοβίου καθείρξεως που ορίζει σήμερα ο ν. 1608/1950, αλλά με ποινή φυλάκισης έως πέντε έτη!

Β) Η «μείωση των ποινών» είναι εμφανής και για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας, αφού η ποινή της ισοβίου καθείρξεως όταν συντρέχουν οι επιβαρυντικές περιστάσεις, αντικαθίσταται με κάθειρξη έως 10 ετών, ενώ για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της υπεξαίρεσης , της απιστίας, της διακεκριμένης κλοπής, η ποινή της ισοβίου καθείρξεως, όταν συντρέχουν οι επιβαρυντικές περιστάσεις, αντικαθίσταται με κάθειρξη έως 15 ετών.

Περαιτέρω, αβίαστα προκύπτει ότι οι συνέπειες της κατάργησης του ν.1608/1950 θα είναι καταλυτικές και για τις ήδη εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις (μεταξύ αυτών και οι αφορώσες τα εξοπλιστικά προγράμματα), δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό καθίσταται ορατός ο κίνδυνος απαλλαγής λόγω παραγραφής, ενός μεγάλου αριθμού κατηγορουμένων και καταδικασθέντων δημοσίων λειτουργών για αδικήματα όπως τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται, ότι από την εντατική προσπάθεια των ανακριτικών και δικαστικών αρχών έχει καταστεί δυνατή η επιστροφή από κατηγορούμενους για αδικήματα του ν. 1608/1950 ποσών συνολικού ύψους περίπου 40.000.000 €, τα οποία και κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Δημοσίου, επιτυχία που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αυστηρότητα των ποινών που προβλέπονται στον υπό κατάργηση νόμο.

Σαν κατακλείδα παρατίθεται η πρόσφατη αποστροφή του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και Προέδρου της Αρχής κατά της νομιμοποίησης μαύρου χρήματος Παναγιώτη Νικολούδη κατά την κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με την οποία «Κανείς δεν μπορεί να κλέβει και να κοιμάται ήσυχος».

Για όλους τους ανωτέρω λόγους,

Καλούμε

Την Πολιτεία να μην προχωρήσει στην κατάργηση, αλλά ούτε και στην επί το ευμενέστερο για τους δράστες των εγκλημάτων κατά του Δημοσίου τροποποίηση του ειδικού νόμου 1608/1950.

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αντώνης Αντωνίου
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014

Οι συνταξιούχοι καταγγέλλουν την εξοντωτική πολιτική της κυβέρνησης


Την τραγική κατάσταση που βιώνουν κατάγγειλαν οι συνταξιούχοι στο 7ο  Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΣ-ΟΑΕΕ) στις 10 Ιουνίου.


Όπως ειπώθηκε στο συνέδριο στο εκλογικό αποτέλεσμα για την Ευρωβουλή καταγράφηκε η λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι σε αυτούς, που σήκωσαν το βάρος της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής και τον ευρωμονόδρομου. Το συνολικό αποτέλεσμα όμως δεν δείχνει ανατροπή τον αντιλαϊκού πολιτικού συσχετισμού, δεν συνιστά «νέο πολιτικό σκηνικό» προς όφελος τον λαού.Τα διαπιστευτήρια δόθηκαν και από την Κυβέρνηση και την αντιπολίτευση προς τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων ΣΕΒ. Τι ανάπτυξη θέλουν και τι ανταγωνισμό πάνω στα αποκαΐδια εργασιακών σχέσεων και συντάξεων και ας μας πούνε τουλάχιστο τι ρόλο έχουν οι συνταξιούχοι στον ανταγωνισμό;H γενιά μας που πολέμησε τους φασίστες στην κατοχή βλέπει τώρα τη ναζιστική ΧΑ να διατηρεί υψηλά ποσοστά.H Ομοσπονδία μας μαζί ,με άλλες δυνάμεις πρέπει να συμβάλλει με πρωτοβουλίες έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η στήριξη της Χ.Α από μηχανισμούς τον συστήματος, από τμήματα του κεφαλαίου, από την πολιτική της Ε.Ε π.χ Ουκρανία.

 


Τώρα τα κόμματα που με εναλλασσόμενους ρόλους στις Κυβερνήσεις της τελευταίας εικοσιπενταετίας οργάνωσαν μια πρωτοφανή επίθεση στα δικαιώματα και σε ότι σε με αίμα και θυσίες κατέκτησαν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι.«Προ των πυλών» βρίσκεται η νέα επίθεση, στα ασφαλιστικά δικαιώματα και στις συντάξεις των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών.
Με όχημα τον Προϋπολογισμό τον 2014, που μειώνει κατά επιπλέον 1,7 δις ευρώ την κρατική χρηματοδότηση στα Ταμεία, αλλά και την μείωση των δαπανών στο Υπουργείο Υγείας κατά 19,7 % σε σχέση με το 2013.Η κατάσταση στον ΟΑΕΕ που έχει σε σύνολο κάτω από 700.000 ασφαλισμένων οι μισοί ενεργοί ασφαλισμένοι, κυρίως αυτοαπασχολούμενοι αδυνατούν να πληρώνουν τις εισφορές τους και συσσωρεύονται οφειλές 5,9 δις από 3 δις το 2011. Από τις επιχειρήσεις που διέκοψαν τις εργασίες τους, 196.000 ασφαλισμένοι διέκοψαν την ασφάλισή τους στο ταμείο αφήνοντας οφειλές 1,5 δις. Τον τελευταίο χρόνο διέκοψαν τις εργασίες τους περίπου 35.000 ασφαλισμένοι στο Ταμείο. 'Ένας στους δύο ελευθέρους επαγγελματίες δεν καταβάλλει τις εισφορές τον στον ΟΑΕΕ, με αποτέλεσμα οι απλήρωτες εισφορές τους να φτάνουν τα 7,4 δις από 3,5 δις που ήταν το 2009. Με βάση τον προϋπολογισμό τον 2014 ο ΟΑΕΕ εμφανίζει ταμειακό έλλειμμα ρεκόρ ύψους 463 ; εκατ. ευρώ!


 

Θέλουμε κοινωνική ασφάλιση αποκλειστικά Δημόσια και δωρεάν.

Απαιτούμε τώρα, η Κυβέρνηση άμεσα να εγγυηθεί την καταβολή των συντάξεων. Να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες όλων των Ταμείων από το κράτος και την μεγάλη εργοδοσία. Καμία άλλη  περικοπή και να αυξηθούν οι συντάξεις.

Όλοι στις 19 Ιουνίου στο μεγάλο πανσυνταξιουχικό συλλαλητήριο.Κυριακή 8 Ιουνίου 2014

Νέος «εκλεγμένος» δικτάτορας στην Προεδρεία της Αιγύπτου


Ορκίστηκε ως νέος εκλεγμένος (με 97% των ψήφων!!!) πρόεδρος της Αιγύπτου (αφού ανέτρεψε με τα τανκς τον προηγούμενο εκλεγμένο πρόεδρο) ο πραξικοπηματίας στρατηγός Αμπντέλφατάχ αλ Σίσι, κλείνοντας το κεφάλαιο «Αραβική Άνοιξη» η οποία, με εξαίρεση τις λαϊκές επιτροπές των διαδηλωτών της εξέγερσης ποτέ δεν πήρε σάρκα και οστά, όχι μόνο στην Αίγυπτο αλλά σε όλες τις χώρες που εκδηλώθηκε.


Μόνο οι ανεγκέφαλοι δεν έχουν πλέον καταλάβει, τι κρύβονταν κάτω από την «Αραβική Άνοιξη», κάτω από την «επανάσταση» των νέων του facebook που ήθελαν «ελευθερία» και κάτω από τα πανηγύρια των εδώ γνωστών πανηγυρτζήδων κάθε «επανάστασης της πλατείας»!
Κάτω από τους, εντελώς δικαίως, εξεγερμένους λαούς, η οργάνωση και τα νήματα ανήκαν σε άλλους.


Οι «άλλοι» ήταν η κοσμοπολίτικη αστική τάξη, πράκτορας του πολυεθνικού κεφαλαίου, που με τη στήριξη των αμερικανών, οργάνωσε και υποδαύλισε εξεγέρσεις, όχι για καμιά δημοκρατία αλλά για να ξεπουληθεί εντελώς ο πλούτος και η στρατηγική θέση της κάθε χώρας στο διεθνές πολυεθνικό κεφάλαιο χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Δείτε καλά την Αίγυπτο, την Τυνησία, την Λιβύη, σκεφτείτε την «ελευθερία» που απέκτησαν οι λαοί του Ιράκ και του Αφγανιστάν, πάτε Ουκρανία, Συρία, Γιουγκοσλαβία κ.α. Και κάντε τους τελικούς απολογισμούς. Παντού ο αμερικάνικος και ο ευρωπαϊκός ιμπεριαλισμός είναι σε θέση κυριαρχίας και τεράστιων οικονομικών οφελών.

Τι είχαμε πει τότε; ότι αν ένας λαός δεν πάρει την εξουσία στα χέρια του αργά ή γρήγορα η παλιά τάξη επανέρχεται πολλές φορές με χειρότερε μορφή. Δεν πέσαμε καθόλου έξω.


 Στη φώτο, κλασική σκηνή φρούρησης  προεδρικού μεγάρου  "εκλεγμένων" δικτατόρων απο... πλήθη λαού,!

Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ, Η ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (20/11/2011)

Όταν η πλατεία Ταχρίρ του Καΐρου και σε συνέχεια η Ποέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης και αυτή του Συντάγματος βρισκόταν στο απόγειό τους, είχαμε κάνει μια βασική αλλά ταυτόσημη παρατήρηση για το κίνημα των πλατειών: Είναι ιστορικά διαπιστωμένο ότι αν δεν έχει ο λαός ένα εναλλακτικό κέντρο εξουσίας και εναλλακτικό πολιτικό πρόγραμμα εξουσίας, το αδιέξοδο κάθε εξέγερσης είναι προδιαγεγραμμένο.

Αν το κίνημα των μαζών στις πλατείες και στους δρόμους δεν αποκτήσει ταξικό περιεχόμενο με τις διεκδικήσεις του εργαζόμενου λαού στο κέντρο, με ταυτότητα, δομή, στόχους, πρόγραμμα και οργάνωση, θα χαθεί και, αργά ή γρήγορα, η ίδια εξουσία του κεφαλαίου θα επανέλθει με άλλο προσωπείο, πιθανόν πολύ χειρότερο και με νέα παραπλανητικά συνθήματα κλεμμένα και από αυτόν τον λαϊκό ξεσηκωμό. Αυτό διδάσκει η ιστορία.

Οι αυταπάτες ότι οι εξουσίες πέφτουν χωρίς μέτωπο, πολιτική οργάνωση, πρόγραμμα, στόχους και κυρίως χωρίς εμπλοκή στη μάχη της οργανωμένης, σε ταξικά κόμματα και συνδικάτα εργατικής τάξης, δεν αντέχουν στο χρόνο

http://aristeripolitiki.blogspot.gr/2011/11/blog-post_20.html

Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ ΓΡΑΝΑΖΙ ΔΕΝ ΓΥΡΝΑ…

Ένα σύνθημα που περιέχει την μαρξιστική πολιτική οικονομία, τον ιστορικό υλισμό, την κοινωνική εξέλιξη, την κατάλυση της δικτατορίας του κεφαλαίου, τον επιστημονικό σοσιαλισμό, την προτροπή και την αναγκαιότητα άρνησης της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης από το κεφάλαιο, την αιτιολογία της επανάστασης, την αισιοδοξία της απελευθέρωσης της εργατικής τάξης.

Ένα σύνθημα, ένα τραγούδι, ένας χλευασμός και μια απάντηση

Στη ζωή μου έχω ακούσει και φωνάξει, πολλά συνθήματα και έχω δεχτεί πολλές κριτικές για τα συνθήματα. Μια από αυτές τις κριτικές, ήταν από φίλη εργαζόμενη με μικροαστικη διάβρωση της συνείδησης, με πολύ χλευαστικό ύφος για το «λαϊκισμό» του και την «απουσία νοήματος» πέρα από φθηνό «εργατισμό»(!) είναι και το σύνθημα: «Χωρίς εσένα, γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς, χωρίς αφεντικά»! Το σύνθημα έγινε και τραγούδι από τον συναγωνιστή - τραγουδοποιό Γιώργο Σαρρή.
Ένοιωσα τον χλευασμό της φίλης μου και… ποιος είδε το θεό και δεν φοβήθηκε!

Απάντησα:

«Αυτό το τόσο «εργατίστικο» σύνθημα που… «δεν έχει νόημα», δεν έχει ούτε μια λέξη που δεν πατάει σε επιστημονικά δεδομένα και σε παγκόσμια ιδανικά των λαών και, κυρίως, ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΖΕΙΣ. Της Εργατικής Τάξης! Ούτε κουταλοπήρουνο να φας δεν θα είχες, χωρίς αυτή, όχι φαγητό! Και μη γελάς γιατί θα σου αφαιρέσω τα κουταλοπήρουνα και το φαγητό και πήγαινε να παράξεις μόνη μέταλλο για κουταλοπήρουν και φυτικά και ζωικά προϊόντα για να φας το βράδυ. Έτσι, για να μη χλευάζεις την εργατική τάξη, δηλαδή και τον εαυτό σου, ενώ δεν έχεις καταλάβει ότι εσείς είστε οι μόνοι δημιουργοί κάθε πλούτου! να μη πετάς τόσο εύκολα αυτό που εσύ παράγεις και οι καπιταλιστές σου κλέβουν μαζί και με την αλλοτριωμένη (ανεστραμμένη) συνείδησή σου, δυστυχώς.

Το σύνθημα λοιπόν, της λέω της φίλης μου, περιέχει:

-Το παραγωγό όλου του πλούτου του κόσμου (εργάτη)

-Τα μέσα παραγωγής όλου του κόσμου (γρανάζι) που ο ίδιος ο εργάτης δημιούργησε και στον καπιταλισμό τα απαλλοτριώνουν (κλέβουν «νομίμως») οι καπιταλιστές, ως κέρδος και κεφάλαιο

-Την αδυναμία να κινηθεί και το παραμικρό παραγωγικό μέσο, χωρίς τον εργάτη (γρανάζι δεν γυρνά)

-Τη δύναμη, το όραμα και το μέλλον του κόσμου και του εργάτη (μπορείς χωρίς αφεντικά)

Ειδικά δε, το μέρος του: «μπορείς χωρίς αφεντικά»:

-Περιέχει την επιστημονική ουσία της πολιτικής οικονομίας και των παραγωγικών σχέσεων του καπιταλισμού που υπάρχει και του σοσιαλισμού που έρχεται.

-Περιέχει την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

-Περιέχει τις νέες παραγωγικές σχέσεις που μπορεί να εγκαταστήσει η εργατική τάξη.

-Περιέχει το κεντρικό περιεχόμενο των ποιοτικών αλμάτων και της εξέλιξης των κοινωνικών συστημάτων από το ένα στο άλλο, με το μήνυμα - προτροπή: «μπορείς» και το νόημα της επανάστασης που μπορεί να κάνει η εργατική τάξη, απαλλασσόμενη από τους εκμεταλλευτές της.


Προφανώς ένα τόσο «απλό» και «εργατίστικο» σύνθημα να μη σε προβλημάτισε ποτέ, τι περιεχόμενο έχει και τι κρύβει στα βάθη του. Τώρα όμως που σου εξήγησα ποσό μεγάλο είναι αυτό το «μικρό σύνθημα», καλύτερα να μη το ξανασχολιάσεις χλευαστικά, γιατί θα φαντάζεις εντελώς αγράμματη. Δεν σου λέω να συμφωνείς, σου λέω ότι έχει νόημα πολύ μεγάλο και σπουδαίο που ούτε καν το συνέλαβες!

Χλευαστικά βέβαια μπορείς να σχολιάσεις όσους το χλευάζουν,  υπηρετώντας τους καπιταλιστές ή όσους το κάνουν χωρίς να ξέρουν ούτε ένα από τα νοήματα που κρύβει, όπως εσύ ως τώρα. Αν νομίζεις ότι οι κομμουνιστές βγάζουν συνθήματα, χωρίς βαθύ νόημα και κάνουν ασκήσεις εγκεφαλικών κατασκευών λέξεων και συνθημάτων, όπως πχ οι αναρχικοί, με τα εξυπνακίστικα συνθήματά τους, είσαι βαθιά γελασμένη».
 
Αυτά! 
 
ΥΓ. Όταν πρωτάκουσα το τραγούδι, από τον Γιώργου Σαρρή και με ρώτησε για το εγχείρημά του, του είπα ότι, δεν ξέρω από μουσική, αλλά, ξέρω επακριβώς πόσο βάθος έχει το νόημα του τραγουδιού που περιέχει το σύνθημα, εστιάζοντας με μεγαλύτερη ανάλυση στο θέμα της πολιτικής οικονομίας από επιστημονικής σκοπιάς και των εκμεταλλευτικών παραγωγικών σχέσεων που αναδεικνύει με τις πλέον ελάχιστες λέξεις του κόσμου.