Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019

Η ηλεκτρονική όπλο ολοκληρωτικού ελέγχου των εργαζομένων από τις επιχειρήσεις.


Μια δίκη, μια αποκάλυψη και μερικές προεκτάσεις για τον ποιόν πρώτα υπηρετούν οι νέες τεχνολογίες στην ταξική κοινωνία.

Η περίπτωση ελέγχου εταιρείας για παραβίαση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζόμενων.

Το όλο κείμενο της υπόθεσης, φέρνει αποτροπιασμό για την στάση και το θράσος της επιχείρησης. Όμως όλες σχεδόν οι μεγάλες εταιρίες το κάνουν αυτό με νομιμοφάνεια και φυσικά δεν θα πιαστούν ποτέ. Διαβάζοντας την «δίκη» της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, GDPR, είναι να απορείς ποιος θα προστατέψει τους εργαζόμενους. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα; Πως; Όσο τους προστατεύουν  ο ΕΦΚΑ, οι ΑΠΔ (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις) και το ΣΕΠΕ από μαύρη εργασία, πλήρως νόμιμη, που γι αυτό μας λένε ότι έπεσε το ποσοστό παράνομης απασχόλησης; Να το πουν σε αυτούς που δηλώνονται νομίμως για 4ωρο που διαρκεί 8 ή και 12 ώρες!


Στην περίπτωση αυτή, μιλάμε για επιστήμονες εργαζόμενους που είχαν το θάρρος να αποκαλύψουν την παραβατική και αντεργατική πράξη της εταιρείας που ντύθηκε με «εθελοντική» εξουσιοδότηση για «αθώα» επεξεργασία. Τι γίνεται με τους απλούς εργαζόμενους που η εργοδοσία επεξεργάζεται τα πάντα, ελέγχει τον υπολογιστή τους, τα e-mail τους, ή πόση ώρα κρατάει η τουαλέτα και το βλέμμα σε μη εργασιακό αντικείμενο στον Η/Υ;

Ακούμε συχνά να κοροϊδεύουν, ακόμη και εργαζόμενοι τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Δεν είναι όλες στο ύψος τους και κυρίως με ταξικές θέσεις, αυτό είναι αλήθεια. Ας απαντήσει όμως κάποιος, έστω κι έτσι, ποιος θα έκανε προσφυγή στην προκειμένη περίπτωση, αν δεν υπήρχε συνδικαλιστική οργάνωση; Κανένας, λόγω φόβου απόλυσης! Αλλά και που υπήρχε, η επιχείρηση με θρασύτητα ρωτούσε, τι ζητάει εδώ η συνδικαλιστική οργάνωση αφού δεν επεξεργαζόμαστε δικά της… δεδομένα, ούτε έχει εξουσιοδότηση… δηλαδή ήθελε να της αποκαλύψουν και ποιος έκανε την καταγγελία για να τον απολύσει πάραυτα! Και το χειρότερο, τι γίνεται για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που δεν έχουν καμία συνδικαλιστική σχέση και οργάνωση; Είναι όλοι έρμαια  της εργοδοσίας, όλοι υπογράφουν για να μη χάσουν τη δουλειά τους και όλοι τρέμουν συνεχώς μη τους πιάσουν και ανοίξουν τα e-mail, τις επικοινωνίες τους τα αρχεία τους και τα κάνουν φύλο και φτερό…

Αυτό το ρόλο παίζει πλέον η νέα νομοθεσία «προστασίας» των εργασιακών δικαιωμάτων.

Η ίδια νομοθεσία που βγάζει το 99% των κινητοποιήσεων και απεργιών των εργαζομένων παράνομες και καταχρηστικές, η ίδια νομοθεσία που στο όνομα της κρίσης κατάργησε κάθε κεκτημένο δικαίωμα, η ίδια νομοθεσία που προβάλλεται ως σύγχρονη ευρωπαϊκή νομοθεσία που όμως έχει πάει τους εργαζόμενους στον 18ο αιώνα!

Όσο για το πρόστιμο των 150 χιλ. ευρώ είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στα 41 εκ. ετήσιο τζίρο!

Αυτή είναι κατάσταση των νέων εργασιακών «δικαιωμάτων» που ξεκίνησε δήθεν λόγω κρίσης με κατάργηση όλων των βασικών δικαιωμάτων κατακτημένων με αγώνες αιώνων. Το χειρότερο, έκαναν τους εργαζόμενους να πιστέψουν ότι δεν χρειάζεται να είναι σε καμιά συνδικαλιστική οργάνωση και πρέπει να… προστατέψουν την προσωπικότητά τους από αυτές(!) γιατί είναι διεφθαρμένες, αφού βέβαια τις διέφθειραν επί δεκαετίες με τους εξαγορασμένους και δοτούς συνδικαλιστές των αστικών κομμάτων που «υπεράσπιζαν» τους εργαζόμενους ψηφίζοντας στα κόμματά τους όλα τα μνημόνια… του ΣΥΡΙΖΑ μη εξαιρουμένου αφού τώρα θα μας βγει επαναστατημένος κατά της Δεξιάς που διατηρεί το αντεργατικό οπλοστάσιο που διατήρησε και χειροτέρεψε και ο ΣΥΡΙΖΑ επί 4ετία!

Περίληψη της υπόθεσης

Άσκηση διορθωτικών εξουσιών της Αρχής βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) για επιλογή και εφαρμογή ακατάλληλης νομικής βάσης και παραβίαση της αρχής της λογοδοσίας από εταιρία
Επιβολή χρηματικού προστίμου 150.000 ευρώ σε εταιρία

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με αφορμή καταγγελία, διερεύνησε αυτεπαγγέλτως τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων της εταιρίας «PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε.» (PWC BS), σύμφωνα με την οποία οι ανωτέρω εξαναγκάσθηκαν στην παροχή συγκατάθεσης προκειμένου να λάβει χώρα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τρεις (3) διακριτούς σκοπούς.

Η Αρχή έκρινε ότι η εταιρία PWC BS ως υπεύθυνος επεξεργασίας:

1.    υπέβαλε σε μη σύννομη επεξεργασία, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. α’ περ. α’ ΓΚΠΔ (αρχή νομιμότητας), τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων της, καθώς εφάρμοσε ακατάλληλη νομική βάση κατ’ άρ. 6 παρ. 1 εδ. α’ ΓΚΠΔ (συγκατάθεση) αντί των κατάλληλων νομικών βάσεων της εκτέλεσης της σύμβασης, της συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση και του υπέρτερου έννομου συμφέροντος (άρ. 6 παρ. 1 εδ. β’, γ’ και στ’ ΓΚΠΔ).

2.    υπέβαλε σε μη θεμιτή και χωρίς διαφανή τρόπο, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. α’ περ. β’ και γ’ ΓΚΠΔ (αρχή αντικειμενικότητας και διαφάνειας), τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων της, καθώς τους δημιούργησε την εσφαλμένη εντύπωση ότι τα επεξεργάζεται κατ’ εφαρμογή της νομικής βάσης της συγκατάθεσης κατ’ άρ. 6 παρ. 1 εδ. α’ ΓΚΠΔ, ενώ στην πράξη τα επεξεργάσθηκε με άλλη νομική βάση, για την οποία ουδέποτε ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι.

3.    ως υπεύθυνος επεξεργασίας, αν και έφερε την ευθύνη, δεν ήταν σε θέση να τηρήσει και να αποδείξει τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 ΓΚΠΔ κατά παράβαση της προβλεπόμενης από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 ΓΚΠΔ αρχής της λογοδοσίας, επιπλέον δε, μετέφερε το βάρος της συμμόρφωσης στους εργαζομένους.

Μετά τη διαπίστωση των παραβιάσεων του ΓΚΠΔ, η Αρχή αποφάσισε την κατ’ άρ. 58 παρ. 2 ΓΚΠΔ άσκηση των διορθωτικών της εξουσιών, στη συγκεκριμένη περίπτωση με την επιβολή διορθωτικών μέτρων, και αποφάσισε να δώσει εντολή στην εταιρία ως υπεύθυνο επεξεργασίας εντός τριών (3) μηνών:
– να καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων της, όπως περιγράφονται στο υποβληθέν από την ίδια Παράρτημα Ι, σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ,
– να αποκαταστήσει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. α’ και παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 1 ΓΚΠΔ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό της απόφασης,
– να αποκαταστήσει εν συνεχεία και την ορθή εφαρμογή των λοιπών διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. β-στ’ ΓΚΠΔ στο μέτρο που η διαπιστωθείσα παραβίαση επηρεάζει την εσωτερική οργάνωση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο στο πλαίσιο της αρχής της λογοδοσίας.

Επιπλέον δε, επειδή το ανωτέρω διορθωτικό μέτρο δεν επαρκεί από μόνο του για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης με τις παραβιασθείσες διατάξεις του ΓΚΠΔ, η Αρχή έκρινε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση με βάση τις περιστάσεις που διαπιστώθηκαν θα πρέπει κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 58 παρ. 2 εδ. θ’ ΓΚΠΔ να επιβληθεί επιπλέον και αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό διοικητικό χρηματικό πρόστιμο κατ’ αρ. 83 ΓΚΠΔ, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση από την 01-7-2017 έως τις 20-6-2018 σύμφωνα με τις οποίες ο καθαρός κύκλος εργασιών της ανήλθε στο ποσό των 41.936.426,00 ευρώ.


30-07-2019-AΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 26/2019 - Παραβίαση αρχών επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων από εργοδότρια εταιρία.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΧΡΕΟΣ. Η Ελλάδα που... σώθηκε!
3.750.195 οι οφειλέτες, 104 δισεκ. οι οφειλές στο δημόσιο και άλλα τόσα σε τράπεζες, σε Ταμεία ασφάλισης, σε δανειστές, σε ιδιωτικές υποχρεώσεις… συν 358,9 δισ. το δημόσιο χρέος την 1.1.2019 (181,9% του ΑΕΠ από 126,7% το 2009)! Σύνολο δημόσιου και ιδιωτικού χρέους νοικοκυριών και επιχειρήσεων, 558 δισεκ. (2018) ή σε κατά κεφαλήν χρέος ύψους 50.727€!

Καλή συνέχεια μετά το…2060!Στα 104,110 δισ. ευρώ ανέρχεται το σύνολο (των παλαιών και νέων) ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο τον Ιούνιο του 2019 παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,09% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, Μάιο, σύμφωνα με τα  στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) .

Το ύψος των οφειλών που κρίνονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης διαμορφώνεται στο ποσό των 18,534 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να φθάνει τα 85,576 δισ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τον Ιούνιο, οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές (οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά το 2019) αυξήθηκαν κατά 473 εκατ. ευρώ ενώ την ίδια περίοδο του 2018 είχαν αυξηθεί κατά 428 εκατ. ευρώ (αύξηση 10,6%).
Τον Ιούνιο το πλήθος των οφειλετών ανήλθε σε 3.750.195, μειωμένο κατά 2,4% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα Μάιο.

Το «τοπ» 20 του δημόσιου χρέους 2018
1. Ιαπωνία – 238%
2. Ελλάδα – 182%
3. Ιταλία – 132%
4. Πορτογαλία – 126%
5. Σουδάν 122%
6. Σιγκαπούρη 111%
7. Μπουτάν - 106%
8. ΗΠΑ – 105%
9. Βέλγιο – 103%
10. Αίγυπτος - 103%
11. Μοζαμβίκη – 102%
12. Τζαμάικα – 101%
13. Μπελίζ – 99%
14. Ισπανία 98%
15. Κύπρος – 98%
16. Γαλλία - 97%
17. Μαυριτανία – 97%
18. Ιορδανία – 96%
19. Καναδάς – 90%
20. Μπαχρέιν – 89%

Πηγές:
-Ετήσιο δελτίο για το Δημόσιο Χρέος του υπουργείου Οικονομικών
Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

ΣΦΕΑ: Οι αντιδραστικές απόψεις της κ. Δ. Μιχαηλίδου για τούς αντιδικτατορικούς αγωνιστές, συνάδουν με την κυβέρνηση που υπηρετεί.Δελτίο τύπου
Αθήνα: 18-07-2019

Η ΝΕΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΜΝΑ ΜΙΛΑΗΛΙΔΟΥ,

Αντιδραστικές απόψεις για τον αντιδικτατορικό αγώνα, εξέφρασε η κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, συμμετέχοντας τον Μάρτη του 2018 στο πάνελ παρουσίασης του βιβλίου των Σταύρου Τσακυράκη και Απόστολου Δοξιάδη με τίτλο «ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΙ ΩΣ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΙ»; δηλώσεις που ήρθαν στο προσκήνιο μετά την πρόσφατη υπουργοποίηση της και προκάλεσαν το αίσθημα των αγωνιστών.

Απόψεις που αντικειμενικά συμβάλλουν στην άμβλυνση της ιστορικής μνήμης απέναντι στη χούντα, προσβάλλοντας ταυτόχρονα τους αγωνιστές που δολοφονήθηκαν, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν -εξορίστηκαν, για να έρθουν καλύτερες μέρες για το λαό μας. Ισχυρίστηκε η κα Μιχαηλίδου πως: «Είχαμε μια αγιοποίηση του αγώνα της δικτατορίας της αντίστασης, και παίρνει διαστάσεις υπερβολής» συμπληρώνοντας ότι πρόκειται «για μια ψυχική νόσο».

Θέλησε, με τις αναφορές της αυτές, να μειώσει την επίδραση που έχει ο αντιδικτατορικός αγώνας στη διαμόρφωση αγωνιστικής συνείδησης και στάσης, κυρίως, της νέας γενιάς. Να την αποκόψει από τις παραδόσεις του λαϊκού κινήματος, να την καταστήσει ευάλωτη στις επιλογές του συστήματος. Γι' αυτό και χαρακτήρισε την επιμονή στην διεκδικητική πάλη, ατομική αλλά και συλλογική ψυχική νόσο.

Ο ισχυρισμός πως, «η απώλεια της δικτατορίας, για κάποιους από τους αγωνιστές, ισοδυναμει με την απώλεια οικείου προσώπου, γεγονός που δεν μπορούν να διαχειριστούν, με αποτέλεσμα να νοσήσουν ψυχικά», είναι παράλογος και απαράδεκτος καθ' όσον η δικτατορία για τους αγωνιστές, δεν ήταν οικείο πρόσωπο για να το κλάψουν. Άλλοι πένθησαν για την απώλεια της. Για τους αγωνιστές ήταν ένα μισητό καθεστώς που αντιπάλεψαν, όπως ο καθένας έκρινε και μπορούσε, ατομικά ή συλλογικά. Οι διώξεις, οι φυλακίσεις, οι εκτοπισμοί, οι βασανισμοί, δεν ήταν επιλογή τους. Και φυσικά η «απώλεια» της δικτατορίας, δεν τους στέρησε το λόγο του αγώνα τους.

Είναι βέβαιο, πως όσο θα υπάρχουν, βία, καταστολή, καταπίεση, εκμετάλλευση και φτώχεια, οι αγώνες του λαού και τις νεολαίας θα είναι πάντα στην ημερήσια διάταξη.

Η ενασχόληση με τις απόψεις αυτές, δεν πρέπει να αποπροσανατολίζει από το κύριο που είναι η αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική που υπηρετεί η κα υφυπουργός και η κυβέρνησή της. Άλλωστε τέτοιες τοποθετήσεις συνάδουν με την πολιτική αυτή.


Ο πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας
Σπύρος Χαλβατζής                                      Νίκος Τριαντάφυλλου


«Φίλια πυρά» από τον Αγγελο Πνευματικό

Επίσημη τοποθέτηση δεν έχει υπάρξει ακόμη από τη Ν.Δ., η οποία συνηθίζει να αποφεύγει να απαντήσει σε όσα της καταλογίζουν, με την ελπίδα ότι σύντομα το θέμα θα ξεχαστεί. Τι γίνεται όπως όταν δέχεται «φίλια» πυρά;

Συγκεκριμένα, ο Αγγελος Πνευματικός, αντιστράτηγος και πρώην βουλευτής Ευβοίας με τη Ν.Δ., με ανάρτηση του στο facebook, απαντά στη Δόμνα Μιχαηλίδου σε αυστηρό ύφος, θυμίζοντάς της ότι «Χάρις στον Αγώνα των πολεμίων της Χούντας, το αίμα, τα δάκρυα και τον ιδρώτα, των αγωνιστών είσαι σήμερα υπουργός. Αν μη τι άλλο οφείλεις να σεβαστείς τις θυσίες και να μη τολμήσεις να παρουσιαστείς στη γιορτή της Δημοκρατίας, στην οποία δικαιούνται να ευρίσκονται μόνο οι αγωνιστές και οι πιστεύοντες στους αγώνες για τη Λευτεριά».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Είμαι ένας αγωνιστής κατά της Χούντας των συνταγματαρχών και επειδή μου κάνατε την τιμή να με συμπεριλάβετε στους “ψυχικά νοσούντες” πιστεύω ότι έχω την υποχρέωση να σας συστηθώ και σεις την υποχρέωση να με ακούσετε.

Είμαι ένας Αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού που η πατρίδα τον τίμησε με τον βαθμό του Επιτίμου Αντιστρατήγου.

Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη της Νέας Δημοκρατίας, που ο Λαός της Εύβοιας τον τίμησε, εκλέγοντάς τον πρώτο βουλευτή και τον έστειλε αντιπρόσωπό του στο Πρώτο Μεταδικτατορικό Κοινοβούλιο. Αξιωματικός ων, πιστός στον όρκο μου, αντέδρασα κατά των σφετεριστών της εξουσίας, με συνέλαβαν, με βασάνισαν, με έστειλαν στο Στρατοδικείο και με καταδίκασαν σε πολυετή κάθειρξη. Εμεινα σε κλειστή φυλακή έξι συνεχή χρόνια.

Εσείς έχετε καμία εθνική περγαμηνή; Καλόν θα ήταν να την γνωστοποιήσετε στον Ελληνικό Λαό. Σας επιστρέφω την ύβριν, μαζί με όλα όσα φιλοσοφικά και ακατανόητα εκφράσατε, για άτομα και ομάδες, στην παρουσίαση του βιβλίου. Στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς οι αγωνιστές δεν εξέφραζαν κόμματα αλλά τα ιδεώδη της Δημοκρατίας και μόνο. Μετά την απελευθέρωση από τη χουντική σκλαβιά, ο κάθε ένας ακολούθησε τον πολιτικό του δρόμο. Τα κόκαλα των Αγωνιστών του ’21, και των ηρώων του ’40 θα τρίζουν στο άκουσμα των υβριστικών σου θέσεων, γιατί αυτοί θυσιάστηκαν για την πατρίδα τη θρησκεία και τη Λευτεριά».