Σάββατο 27 Απριλίου 2013

Το ιδεολογικό μίσος για τις συντάξεις ΤΕΒΕ


Σίγουρα δεν κατάλαβαν όλοι τη βαθύτερη ουσία της επίθεσης του κ. Βρούτση ειδικά στις συντάξεις των παλιών ασφαλισμένων του ΤΕΒΕ που απαίτησε τη μείωσή τους, για όσες αποδίδονταν απο δω και πέρα, μέχρι και 35%. Όλοι νόμισαν ότι ήταν μια επίθεση ρουτίνας όπως όλες  οι επιθέσεις σε κάθε σύνταξη.Δεν είναι έτσι!

Ο κ. Βρούτσης ήξερε καλά σε τι επιτίθονταν. Όχι απλά σε μια κατάκτηση ασφαλισμένων αλλά σε μια «ειδική» κατάκτηση ασφαλισμένων που εμμέσως έχει τη σφραγίδα του ΚΚΕ! Και όσοι ξέρουν τα συμβαίνοντα στην Ιερουσαλήμ, γνωρίζουν καλά ότι χρόνια τώρα πνέουν μένεα αλλά και ιδεολογικό μίσος κατά του Προεδρικού Διατάγματος υπολογισμού της  σύνταξης των παλιών ασφαλισμένων ΤΕΒΕ. 


 

Η ιστορία έχει ως εξής: μετά από αγώνες μιας και πλέον δεκαετίας των επαγγελματοβιοτεχνών, με πρωτοπόρα τη ΔΗΚΕΒΕ ( μετωπική παράταξη του ΚΚΕ στους μικρομεσαίους πριν την ΠΑΣΕΒΕ), το 1988 εκδόθηκε το Π.Δ. 116/88 (ΦΕΚ 48 Α): «Ανασύνταξη και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του ΤΕΒΕ».Με αυτό καθρορίστηκε ο υπολογισμός της σύνταξης γήρατος ως εξής:«Αρθρο 9 : Καθορισμός του ποσού σύνταξης λόγω γήρατος και αναπηρίας.

1. Το ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος και αναπη­ρίας που χορηγεί το Ταμείο, αποτελείται:

α) Από βασικό ποσό που είναι ίσο με το τετραπλάσιο του ποσού της μηνιαίας εισφοράς της Α ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου Συντάξεων που ισχύει κάθε φορά, ανεξάρτητα με την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία ανήκει ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια του χρόνου της ασφάλισης του.

β) Από προσαυξήσεις που υπολογίζονται στο ποσό της μηνιαίας εισφοράς του Κλάδου Συντάξεων που ι­σχύει κάθε φορά, των αντίστοιχων ασφαλιστικών κατη­γοριών στις οποίες είχε καταταγεί ο ασφαλισμένος στη διάρκεια του χρόνου της ασφάλισης του. Οι προσαυξή­σεις υπολογίζονται ως εξής:

αα) Για τα πρώτα 30 έτη ασφάλισης, προσαύξηση 15% για κάθε έτος.

ββ) Από το 31ο έτος ασφάλισης μέχρι και το 35ο έτος, προσαύξηση 25% για κάθε έτος.

γγ) Από το 36ο έτος ασφάλισης και άνω, προσαύξηση 30% για κάθε έτος.

Το βασικό ποσό και οι προσαυξήσεις υπολογίζονται στα ποσά των μηνιαίων εισφορών των αντίστοιχων ασφα­λιστικών κατηγοριών που ισχύουν κατά το χρόνο που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση».Μπορεί τα παραπάνω να μη λένε και πολλά για τους μη ειδικούς αλλά για να καταλάβει κάποιος το θέμα θα έλεγα ότι η διαφορά στον υπολογισμό της σύνταξης ΤΕΒΕ στα τελευταία χρόνια ασφάλισης είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με την αντίστοιχη του ΤΑΕ και του ΤΣΑ.


 

Ο συντελεστής αναπλήρωσης (υπολογισμού) σύνταξης για όσους παλιούς ασφαλισμένους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΤΕΒΕ πχ για τις κλάσεις ΠΟ5 και ΠΟ6 βγάζει 42 ευρώ το έτος. Για τους ασφαλισμένους του ΤΑΕ βγάζει μόνο 25,11 ευρώ. Η σύνταξη ΤΕΒΕ δηλαδή είναι 67.2% περισσότερη!Εκτός από αυτά, για τους νέους (από 1.1.1993) ασφαλισμένους σύμφωνα με το ΠΔ 258/05 ο συντελεστής αναπλήρωσης είναι 2% ή ποσό 28 ευρώ (για την ΠΟ5 κλάση).Τα σχετικά ποσά αναφέρονται και στους πίνακες της Εγκυκλίου Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 18/11.4.2013.Με την παραπάνω εγκύκλιο ορίζεται ότι για όσους παλιούς ασφαλισμένους του ΤΕΒΕ δεν θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το ποσό σύνταξης κατ έτος της παραπάνω κατηγορίας καθορίζεται από 1.1.2013 στα 33,75 ευρώ δηλαδή τους περικόπτουν ήδη 19,64% σε σχέση με τον υπολογισμό του ποσού για τα προηγούμενα του 2013 χρόνια!


 

Στη φωτογραφία μπροστάρης ο κομμουνιστής πρόεδρος των συνταξιούχων ΤΕΒΕ αείμνηστος Χρήστος Τριάντης. Στις δεκαετίες του '70 και του '80 ήταν μπροστάρης στους αγώνες για ένα καλύτερο ασφαλιστικό σύστημα για τους μικρομεσαίους.


Το μίσος των κυβερνήσεων επίσης στρέφεται και κατά των βαρύτατα αναπήρων συνταξιούχων για τους οποίους προβλέπεται στο ΠΔ 116/88 ότι «Το ποσό της σύνταξης λόγω αναπηρίας που κατα­βάλλεται από το Ταμείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού αυτού, προσαυξάνεται κατά 50%, εφόσον ο ανάπηρος βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου (απόλυτη αναπηρία) και για όσο χρόνο κρίνεται από την υγειονομική επι­τροπή ότι βρίσκεται στην κατάσταση αυτή». 


 

Με τη μείωση της σύνταξης που επιχείρησε ο κ. Βρούτσης καταλαβαίνει ο καθένας ότι η μείωση της σύνταξης των βαριά αναπήρων θα είναι διπλή!ΙστορίαΟι διαφορές των ποσών σύνταξης ΤΕΒΕ και ΤΑΕ αντανακλούν τις διαφορές των αγώνων και κινητοποιήσεων των επαγγελματοβιοτεχνών από τους εμπόρους στη δεκαετία του ’80. Οι έμποροι με βαθιά συντηρητική, δεξιά, ηγεσία από ιδρύσεως των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων, απαξιούσαν να μετέχουν στους αγώνες των επαγγελματοβιοτεχνών και χλεύαζαν αυτούς τους… «κομμουνιστικούς» αγώνες! Τους χλεύαζαν μάλιστα λέγοντας πως αυτοί με την «καλή και… έξυπνη σχέση»(!) με την εξουσία (πρόεδρος τους και ο υπουργός της ΝΔ κ. Φώλιας)  εξασφάλισαν καλύτερες συντάξεις στο ΤΑΕ από το ΤΕΒΕ. Έτσι ήταν φαινομενικά. Μόλις όμως πέρασαν τα πρώτα χρόνια και άρχισαν οι εξελισσόμενοι υπολογισμοί των συντάξεων ΤΕΒΕ έναντι των στατικών του ΤΑΕ που δεν πρόβλεπαν αναπροσαρμογές, τότε ανακάλυψαν ότι λαμβάνουν σύνταξη ως 30% μιαρότερη από αυτή του ΤΕΒΕ, πληρώνοντας μάλιστα μεγαλύτερη εισφορά!


 

Επιχείρηση καρατόμησηςΤο 2005 μετά από 4 χρόνια υπόγειας διεργασίας των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ο υπουργός Εργασίας κ. Παναγιωτόπουλος (σημερινός Αμύνης) υπέγραψε νύχτα και λίγες μέρες πριν παραιτηθεί, το ΠΔ 258/05, με το οποίο όλες οι συντάξεις ΤΕΒΕ θα υπολογίζονται όπως των «νέων ασφαλισμένων», με λίγα λόγια μειωμένες μέχρι 30%. Παρά τις αρχικές προσπάθειες να πνιγεί το θέμα από τις ΠΑΣΟΚ- ΣΥΝ ηγεσίες των μικρομεσαίων της ΓΣΕΒΕΕ και να πέσουν μόνο ορισμένες τουφεκιές, οι κινητοποιήσεις των επαγγεματοβιοτεχνών και πάλι με την ηγεσία της ΔΗΚΕΒΕ, κατάφεραν να ανατρέψουν το ΠΔ και να επαναφέρουν το παλιό. Δυστυχώς μόνο για τους παλιούς ασφαλισμένους του ΤΕΒΕ γιατί και εδώ οι ηγεσίες των εμπόρων σαμποτάρισαν τις κινητοποιήσεις αντί να κινητοποιηθούν ώστε να ισχύσει και γι αυτούς ό,τι για τους ασφαλισμενους του ΤΕΒΕ.Κερδισμένοι και οι απόντες!Τελικά, με το ν. 3552/2007 (ΦΕΚ Α΄  77/4.4.2007) «Σύσταση Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» η κυβέρνηση αναγκάστηκε να δώσει το δικαίωμα σε όλους τους παλιούς ασφαλισμένους να επιλέξουν τον υπολογισμό της σύνταξης με τον παλιό ή νέο τρόπο. Με αυτή την επιλογή όμως που ήταν επιτυχία της ΔΗΚΕΒΕ, κέρδισαν και οι έμποροι αφού αυτοί τώρα μπορούν να επιλέξουν για τον υπολογισμό το  ΠΔ 258 που για τη πλειοψηφία τους είναι ευνοϊκότερο από το παλιό υπολογισμό! Έτσι βγήκαν κερδισμένοι ενώ χλεύαζαν τον αγώνα αυτών που το πέτυχαν!Φυσικά οι κυβερνήσεις δεν ανέχονται ένα «παραφύσιν», της συντριβής του ασφαλιστικού συστήματος, δικαίωμα! Και μάλιστα με τη σφραγίδα κομμουνιστών! Έτσι, κάθε λίγο αρχίζουν τις επιθέσεις και συκοφαντίες  γιατί στο ΤΕΒΕ «υπάρχει σύνταξη με μέχρι 130% αναπλήρωση των εισφορών» (στα τελευταία έτη ασφάλισης μετά το 35ο και στις ανώτερες προαιρετικές κατηγορίες) και όπως έκαναν στους δήθεν υψηλόμισθους, κατέθεσαν νέα τροπολογία με τον κ. Βρούτση για τους δήθεν υψηλοσυνταξιούχους που τελικά θα μειώσει όλες τις σύνταξες και των νέων  χαμηλοσυνταξιούχων του ΤΕΒΕ! Για να ξέρουμε τι λέμε οι μεγαλοσυνταξιούχοι ΤΕΒΕ είναι ελάχιστοι. Για τη μάζα γίνεται λόγος! 
 
Ας το τεκμηριώσουμε: Τα στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΕ που έδωσε στη δημοσιότητα τον Μάρτιο του 2013, μας λένε οτι στο σύνολο των 333.829 συνταξιούχων οι υψηλοσυνταξιούχοι, με πάνω απο 1.700 ευρώ ονομαστική, χωρίς αφαίρεση των περικοπών και των χαράτσιών, σύνταξη είναι μόνο το 2,33%! Γ' αυτούς δήθεν θέλουν την καρατόμιση όλων των συντάξεων! Το 54% λαμβάνει ονομαστικη σύνταξη μέχρι 600 ευρώ χωρίς να αφαιρούνται οι κρατήσεις που ίσχυαν το 2011 γιατί στο μεταξύ επιβληθηκαν νέες περικοπές.


 

Το ότι απέσυραν την διάταξη δεν σημαίνει ότι δεν θα τη φέρουν ξανά. Όπου να ‘ναι θα επιχειρήσουν νέα συκοφαντία και νέα μείωση. Το θέμα είναι κατά πόσο είναι έτοιμοι οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ όχι μόνο να τα αντιμετωπίσουν αυτά όλα αλλά και να επανακτήσουν χαμένα δικαιώματα που κατάντησαν τις ονομαστικές συντάξεις των 1.400 και 1.500 ευρώ, συντάξεις πείνας.

Τρίτη 23 Απριλίου 2013Συσπείρωση ενάντια στα μονοπώλια

Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση της ομιλίας του ΓΓ του ΚΚΕ Δ. Κυτσούμπα.

Για όσους δεν κατάλαβαν τι σημαίνει, ας δούμε τη γενική τοποθέτηση: «Προτείνουμε στο λαό και τη νεολαία, τη συγκρότηση της Λαϊκής Συμμαχίας, έχοντας σαν βασικά συνθήματα την κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων και τον αγροτικό παραγωγικό συνεταιρισμό, τη μονομερή διαγραφή του χρέους, την αποδέσμευση από ΕΕ και ΝΑΤΟ, τη μη συμμετοχή σε στρατιωτικο - πολιτικές επεμβάσεις, σε πόλεμο.

Δεν κρύβουμε ότι ο στρατηγικός του σκοπός είναι η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας της εργατικής τάξης, η ανατροπή της αστικής εξουσίας. Με την πρότασή μας για τη Λαϊκή Συμμαχία που κατευθύνεται στην πάλη για εργατική - λαϊκή εξουσία, κάνουμε εκείνους τους απαραίτητους συμβιβασμούς, αφού δεν είναι δυνατόν να απαιτήσουμε η συμμαχία να συμφωνήσει με το δικό μας Πρόγραμμα.

Δεν επιδιώκουμε, ακριβώς γιατί δεν έχουμε αυταπάτες, ούτε πετάμε στα σύννεφα, το Πρόγραμμα του ΚΚΕ να γίνει ατόφιο πρόγραμμα της Συμμαχίας. Στην κατεύθυνση της πάλης θα συμφωνήσουν οι σύμμαχοι, αλλά και στο ζήτημα να έλθει ο λαός στην εξουσία. Δεν είναι ακριβώς ίδια τα συμφέροντα του εργάτη με τον αυτοαπασχολούμενο ή τον αγρότη. Τους ενώνει όμως ο αγώνας ενάντια στα μονοπώλια.

(….)  

Η πολιτική συμμαχιών του ΚΚΕ είναι η πιο πλατιά πολιτική που ενώνει τις λαϊκές δυνάμεις.

Οπωσδήποτε δεν αντιμετωπίζουμε το ζήτημα στατικά, τη συμμαχία, με βάση το σημερινό συσχετισμό μόνο, ή με βάση τις σημερινές συνθήκες. Θα εξελίσσεται συνεχώς, θα αναπτύσσεται, θα δυναμώνει. Άλλο, βεβαίως, στις σημερινές συνθήκες, άλλο σε συνθήκες όπου υπάρχει επαναστατική κατάσταση, οδηγείται το κίνημα σε εξέγερση για την εξουσία».

Το να έχεις τέτοιες θέσεις για τη μεταβατική περίοδο που ανοίγει το δρόμο για την εξουσία της εργατικής τάξης είναι η πάγια θέση των κομμουνιστών και του κομμουνιστικού κινήματος. Όσοι ταύτισαν αυτές τις θέσεις με «στάδια» άλλα ανύπαρκτα συστήματα με σκοπό να μας πουν ότι επειδή μεταξύ καπιταλισμού και  σοσιαλισμού δεν μεσολαβεί κανένα άλλο κοινωνικοπολιτικό σύστημα άρα δεν υπάρχει το «αντιμονοπωλιακό» και υπάρχει μόνο ο άμεσος αγώνας για σοσιαλισμό, καλύτερα να αρχίσουν να ξεσκαλίζουν την ιστορία των αντιμονοπωλιακών και αντιιμπεριαλιστικών συμμαχιών του ΚΚΕ και απλώς να την αξιοποιήσουν χωρίς να κάνουν τα ίδια λάθη.

Το κύριο είναι να μη χάσει ο κομμουνιστής τον στόχο του για την εξουσία της εργατικής τάξης μέσα στις συμμαχίες όχι να εξοβελίσει τις συμμαχίες γιατί μπορεί να χάσει το στόχο του εξαιτίας της. Τι σόι κομμουνιστής είναι αυτός που πάει για μαλλί και κάθεται να τον κουρέψουν; Το κόμμα νέου τύπου δεν είναι δυνατόν να φοβάται τον εαυτό του.

Για όλους εμάς όμως οι παραπάνω θέσεις,  μας βάζουν καθήκον να αναπτύξουμε ένα νέο πρόγραμμα πάλης σε κάθε τμήμα της κοινωνίας, προσαρμοσμένο  σε αυτή την περίοδο και με αυτή την κοινωνικοπολιτικη διάταξη δυνάμεων. Ένα πρόγραμμα αντιμονοπωλιακό που θα συνδέεται άμεσα και έμμεσα με το πρόγραμμα για το σοσιαλισμό και θα του ανοίγει το δρόμο αλλά ταυτόχρονα ένα πρόγραμμα που θα συσπειρώνει και όσους δεν ασπάζονται το πρόγραμμα του ΚΚΕ αλλά ασπάζονται τη συνεπή αντιμονοπωλιακή πάλη. Μέχρι εκεί πηγαίνουν, δεν χρειάζεται να τους απορρίψουμε αλλά να  τους εντάξουμε στη λαϊκή συμμαχία.


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ, ΓΙΝΕΣΑΙ

Αυτή η φαινομενική αντίφαση που κάθε κακόπιστος θα την αρπάξει από τα μαλλιά και θα μας διδάξει ότι δεν είναι δυνατόν να κάνουμε ξανά αντιμονοπωλιακά μέτωπα που δεν είναι αγώνας για το σοσιαλισμό, οι κομμουνιστές θα τη λύσουν διαλεκτικά όπως τόσες άλλες φορές. Ο αντιμονοπωλιακός αγώνας είναι εμμέσως αγώνας για το σοσιαλισμό. Και αυτοί που θα ενταχθούν σε αυτόν στο επόμενο βήμα θα καταλάβουν (οι περισσότεροι) ότι μόνο η σύνδεσή του με τον σοσιαλισμό μπορεί να τον κάνει αποτελεσματικό. Και θα κάνουν τα επόμενα βήματα. ΓΙΑΤΙ ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ ΑΛΛΑ ΓΙΝΕΣΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΑΧΕΣ.

Τι πρόγραμμα;

Όταν λέμε νέες αντιμονοπωλιακές επεξεργασίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εποχής δεν λέμε κανένα ξεστρατισμένο πρόγραμμα για να διορθώσουμε τον καπιταλισμό. Δεν λέμε να καταναλώσουμε δυνάμεις για να λύσουμε τις καπιταλιστικές αντιφάσεις δήθεν στο όνομα των «μικρότερων κακών» και στο όνομα των μικρών κερδών του σήμερα που κλείνουν το δρόμο για το αύριο.

Εμείς πρέπει να πούμε σε όλους τους συμμάχους καθαρά ότι πέρα από τις άμεσες αντιμονοπωλιακές προτάσεις και το όποιο πρόγραμμα, «θεωρούμε υποχρέωσή μας να διακηρύξουμε σε όλους τους εργαζόμενους ότι η τελική συντριβή της του φασισμού και της εκμετάλλευσης,  δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος και τη νίκη εργατοαγροτικής (σσ και της λαϊκής) εξουσίας» …  του εργαζομένου λαού με ένα πλατύ αντιμονοπωλιακό, αντιιμπεριαλιστικό κίνημα και με στόχο το σοσιαλισμό.

Το παραπάνω απόσπασμα παρότι φαντάζει παρωχημένο στις λέξεις δεν είναι καθόλου παρωχημένο στην ουσία του. Είναι απόσπασμα από το πρώτο γράμμα του ΚΚΕ για τη συγκρότηση αντιφασιστικού μετώπου (τότε ήταν η άμεση ανάγκη  όπως τώρα το αντιμονοπωλιακό  αντιιμπεριαλιστικό μέτωπο δηλ. η λαϊκή συμμαχία) προς άλλες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις τον Σεπτέμβριο του 1934. Όσοι κάνουν τις ανάλογες διαλεκτικές αναγωγές μπορούν να καταλάβουν πως σήμερα θα πρέπει να σταθούν απέναντι σε συμμάχους με διαφορετική πολιτική ή ιδεολογική θέση. Συμμάχους όμως.

Το πράγμα όμως έχει και συνέχεια. Γιατί στους χώρους δουλειάς και στη γειτονιά δεν μπορείς να πας με γενικές θέσεις και όχι με εξειδικευμένες για κάθε κλάδο, ομάδα εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων, υπαλλήλων, αγροτών κλπ. Αυτές οι επεξεργασίες σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα πάλης μας περιμένουν. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Ας καθίσει ο καθένας στο χώρο του και ας δει τι είδους πρόγραμμα προτείνει που να πείθει για το άμεσο συμφέρον και ανοίγει το δρόμο για το μελλοντικό και μακροπρόθεσμο. Να μπει στο χορό και να ταιριάσει τα βήματά του με τον κόσμο όχι για να γίνει ουρά του αλλά για να γίνει κεφαλή του που θα οδηγήσει τελικά το χορό σε έξοδο από τους φαύλους κύκλους της μικροαστικής και αστικής σκέψης. Το γενικό πρόγραμμα του 19ου συνεδρίου του ΚΚΕ είναι οδηγός για δράση, σκέψη και παραγωγή ιδεών και επεξεργασιών δεν είναι στατικό κείμενο.

Για να μη παρεξηγηθώ και νομίσει κάποιος ότι διαστρέφω την πολιτική του ΚΚΕ, επαναλαμβάνω το απόσπασμα από την ομιλία του ΓΓ:
«Οπωσδήποτε δεν αντιμετωπίζουμε το ζήτημα στατικά, τη συμμαχία, με βάση το σημερινό συσχετισμό μόνο, ή με βάση τις σημερινές συνθήκες. Θα εξελίσσεται συνεχώς, θα αναπτύσσεται, θα δυναμώνει. Άλλο, βεβαίως, στις σημερινές συνθήκες, άλλο σε συνθήκες όπου υπάρχει επαναστατική κατάσταση, οδηγείται το κίνημα σε εξέγερση για την εξουσία».

Ε, και εμείς θα εξελισσόμαστε καθημερινά, διαφορετικά θα είμαστε για το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων.

Κυριακή 21 Απριλίου 2013

Μικρό μάθημα πείρας και αισιοδοξίαςΤα πρώτα χρόνια της δικτατορίας μας έλεγαν ότι "αυτή" η νεολαία δεν πρόκειται να ξεσηκωθεί με τίποτα... το έριξε στο σεξ και στην καλοπέραση... και η δικτατορία θα κρατήσει 30 χρόνια... κι εσείς που είστε εξορία, τότε θα βγείτε... 

 Λίγα χρόνια μετά η νέοι που… δεν επρόκειτο να ξεσηκωθούν ποτέ, έγραψαν σελίδες ανατροπής όλων των αισχρών υποτακτικών θεωριών...


 
Ας καλομελετάνε και σήμερα όσοι καπιταλιστές άρχοντες νομίζουν ότι κανένα καζάνι δεν βράζει από κάτω επειδή αυτοί δεν το ακούν... Απλώς έχουν άγνοια της διαδικασίας συσσώρευσης ποσοτικών αλλαγών που κάποια στιγμή μετατρέπονται "μπαμ"(!) σε ποιοτικές αλλαγές...

Μόνο που αυτά δεν έρχονται μόνα. Τα φέρνουμε εμείς...

Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

Ανακάλυψαν την Ηλεία ή τη δουλεία;

Φοβερό! Τα «κανάλια», οι αρχές της Ηλείας, οι αρχές της Αθήνας, όλοι τέλος πάντων ανακάλυψαν ότι στην Ηλεία υπάρχουν μετανάστες που ζουν σε τρισάθλιες συνθήκες και σε κατάσταση δουλοπαροικίας! 10 χρόνια μετρούσαν μόνο τα εκατομμύρια που έβγαζαν οι φραουλοπαραγωγοί και την μεγάλη άνθηση της… εξαγωγικής επιχειρηματικότητας!

Δεν είχαν μάθει για τα βασανιστήρια, τους ξυλοδαρμούς, το σύρσιμο στους δρόμους αλλά καουμπόι, τους διωγμούς… δεν ήξεραν τίποτα! Ήξεραν μόνο να καταγγέλλουν το ΠΑΜΕ για τις κινητοποιήσεις και για… υπόθαλψη και υποστήριξη παράνομων μεταναστών που έτρωγαν το ψωμί των Ελλήνων!

 
Τρέχει να μάθει και ο Δένδιας τι… έγινε, μπας και βρει κανέναν κομμουνιστικό δάκτυλο! Θέλει να διαπιστώσει αν οι δουλοπάροικοι προκάλεσαν τους φεουδάρχες και τους εξανάγκασαν να διαταράξουν την κοινή ησυχία των πολιτών με πυροβολισμούς για εκφοβισμό και για… νόμιμη άμυνα.

Θα μιλήσουν, θα ρίξουν δάκρυ για τους ταλαίπωρους μετανάστες, θα καταγγείλουν τη κακιά ώρα και την κακιά μοίρα, θα διακηρύξουν ότι θα πάρουν μέτρα, θα διατάξουν ανακρίσεις και… ΕΔΕ, θα βάλουν και κάποια βράδια (μετά από συμφωνία ανακριτού, εισαγγελέως και… κατηγορουμένων) στο κρατητήριο κάποιους μπράβους  που έκαναν με ξύλο,  αίμα και σφαίρες πλούσιους τα αφεντικά τους…

Μετά θα συνεχίσει να βασιλεύει η δουλοπαροικία.

Ο καπιταλισμός της άγριας πρωταρχικής συσσώρευσης επανεμφανίζεται ως βρικόλακας  στην παρακμή του.