Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015

Κείμενο συμφωνίας με το ευρωγκρούπ: Επικίνδυνη αοριστολογία καλύπτει επικίνδυνες δεσμεύσεις


Πως η επιστολή της ελληνικής κυβέρνησης εγκρίθηκε από το ευρωγκρουπ πριν τη διαβάσουμε!

Άκρως επικίνδυνη αοριστολογία.

Διαπίστωση έγκυρη: Όλες οι μικρές, ποσοτικές και ακριβείς λεπτομέρειες έχουν ήδη συμφωνηθεί στο παρασκήνιο και περιγράφονται επισήμως με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν πολλαπλή ερμηνεία και μετάφραση. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, κανένας δεν μπορεί να βγάλει το συγκεκριμένο.

Όμως, για να εγκρίνουν σε χρόνο μηδέν  ένα τόσο αόριστο κείμενο, τη στιγμή που με επιμονή επί βδομάδες ωρύονταν Γερμανοί και άλλοι, για να δοθούν ποσοτικά και συγκεκριμένα στοιχεία, σημαίνει ότι αυτά δόθηκαν και εγκρίθηκαν και μετά περιγράφτηκαν αόριστα σκοπίμως.

Έτσι για να ξέρουμε τι μας έρχεται πίσω από τις «νίκες» της κυβέρνησης.

  

Παραδείγματα: τι ερμηνείες δίνεται στις παρακάτω εντελώς αόριστες προτάσεις;

Η ελληνική κυβέρνηση είναι επίσης προσηλωμένη να εργαστεί …. και να αναλάβει ενέργειες που ενισχύουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, εγγυώνται την οικονομική σταθερότητα και προωθούν την οικονομική ανάκαμψη.

Η Ελλάδα δεσμεύεται να:

* Μεταρρυθμίσει την πολιτική του ΦΠΑ  … Η πολιτική του ΦΠΑ θα εξορθολογιστεί …με τρόπο που θα μεγιστοποιεί τα πραγματικά έσοδα … και με σκοπό να περιοριστούν οι εξαιρέσεις…

Ενισχύσει την ανεξαρτησία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων…

Οι ελληνικές αρχές θα:

*Επανεξετάσουν και ελέγξουν δαπάνες σε κάθε τομέα των κυβερνητικών δαπανών (π.χ. παιδεία, άμυνα, μεταφορές, ΟΤΑ, κοινωνικά επιδόματα)

*Προσδιορίσουν μέτρα εξοικονόμησης κόστους μέσω μιας ενδελεχούς επανεξέτασης των δαπανών κάθε Υπουργείου…

 *Εφαρμόσουν νομοθεσία … για την αναθεώρηση των δαπανών μη μισθολογικών επιδομάτων σε όλον τον δημόσιο τομέα.

*Ελέγξουν τις δαπάνες για την Υγεία και θα βελτιώσουν την παροχή και την ποιότητα των ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών, χορηγώντας καθολική πρόσβαση…. με βάση τις προτάσεις του ΟΟΣΑ.

Οι ελληνικές αρχές θα:

* Δεσμευτούν ότι δεν θα καταργήσουν ιδιωτικοποιήσεις που έχουν ολοκληρωθεί. Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός έχει προκηρυχθεί η κυβέρνηση θα σεβαστεί τη διαδικασία σύμφωνα με τον νόμο.

* Επανεξετάσουν τις ιδιωτικοποιήσεις που δεν έχουν προκηρυχτεί με στόχο την βελτίωση των όρων ώστε να βελτιστοποιηθούν τα μακροπρόθεσμα οφέλη του δημοσίου, δημιουργηθούν έσοδα …

* Υιοθετήσουν μια προσέγγιση … στις μακροχρόνιες μισθώσεις, κοινοπραξίες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και συμβολαίων που μεγιστοποιούν όχι μόνο τα κυβερνητικά έσοδα αλλά και τις προοπτικές των ιδιωτικών επενδύσεων.

* Ενοποιήσουν το ΤΑΙΠΕΔ με διάφορους δημόσιους οργανισμούς

Η Ελλάδα δεσμεύεται να:

-Να υιοθετήσει την βέλτιστη πρακτική της ΕΕ … που αφορά την αγορά εργασίας…

-Επεκτείνει και αναπτύξει τα υπάρχοντα σχέδια που παρέχουν προσωρινή απασχόληση στους ανέργους…

-Προχωρήσει σε μια σταδιακή νέα προσέγγιση στους συλλογικές συμβάσεις εργασίας με ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και δικαιοσύνης. … εξορθολογισμό και σε βάθος χρόνου την αύξηση του κατώτατου μισθού με ένα τρόπο που θα διαφυλάσσει την ανταγωνιστικότητα ….
Η έκταση και το timing των αλλαγών στον κατώτατο μισθό θα γίνουν με διαβούλευση … θα λάβει σοβαρά υπόψη… για το αν οι αλλαγές στους μισθούς είναι σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στην παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα.

Η Ελλάδα παραμένει δεσμευμένη να:

* Αφαιρέσει φραγμούς στον ανταγωνισμό βασισμένη σε στοιχεία (input) από τον ΟΟΣΑ.

Τα συμπεράσματα και οι μεταφράσεις δικές σας


Όλο το κείμενο εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου