Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010

Η νέα ρύθμιση για την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων

.

Η νέα περαίωση ψηφίστηκε από τη Βουλή παρά τις αντιδράσεις λόγω αμνηστίας και νομιμοποίησης πληθώρας πράξεων μεγάλης και καραμπινάτης φοροδιαφυγής.

Το υπουργείο Οικονομικών το μόνο που βλέπει είναι να αντλήσει έσοδα. Παράλληλα στήνεται ο χορός του εκβιασμού στους μικρομεσαίους που αδυνατούν να πληρώσουν τα ποσά της περαίωσης. Από δω και πέρα θα βλέπουμε συχνούς εκβιασμούς των εφοριών με την απειλή «ή πληρώνεις αδιαμαρτύρητα ή σε ελέγχω και σε τινάζω στον αέρα»! Μεταξύ υποταγής στη φορο-αφαίμαξη και απειλής στο φορο-αφανισμό καλούνται να διαλέξουν οι μικρομεσαίοι! Ακόμη και εκείνοι που αυτοπεραίωσαν τις τελευταίες χρήσεις! Τι να επιλέξουν;

Με παρόμοια διλήμματα προχωράει η κυβέρνηση σε όλο το φάσμα της κοινωνίας. Στο τέλος θα μας πουν ή πλήρη υποταγή σε όλα ή αφανισμός της ζωής μας.

Τότε όμως κανένας δεν θα τους κάνει τη χάρη.

Το κλείσιμο αφορά 2,5 εκατομμύρια ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009, ακόμη και αυτών που έχουν εντοπιστεί να κάνουν χρήση πλαστών και εικονικών τιμολογίων.

Στη διαδικασία εκούσιας κατάργησης φορολογικών εκκρεμοτήτων θα συμπεριληφθούν οι ανέλεγκτες υποθέσεις, με εξαίρεση αυτές των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια α΄ και β΄ βαθμού δικαιοδοσίας εφόσον δεν έχουν συζητηθεί στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

Σκίτσο: Γιώτα Παρασκευπούλου

Οι ρυθμίσεις κατάργησης των φορολογικών εκκρεμοτήτων θα πραγματοποιηθούν με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκε ανάλογα με τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα, το ποσό του κυρίου φόρου και του προστίμου που εκκρεμεί στα δικαστήρια, ανάλογα με το περιεχόμενο της τυχόν πρωτοβάθμιας απόφασης και το ποσό του κυρίου φόρου ή προστίμου που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο.

Η διαδικασία κατάργησης των εκκρεμοτήτων θα διενεργηθεί μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την πλειονότητα των υποθέσεων, με αποστολή προς τους ενδιαφερομένους του σχετικού εκκαθαριστικού σημειώματος.

Με την εξόφληση του σημειώματος θα υπάρξει εκ του νόμου οριστική και αμετάκλητη επίλυση της διαφοράς και θα καταργείται ο έλεγχος, η δίκη και τα τυχόν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Όχι στην περαίωση από την ΟΒΣΑ

Η ΟΒΣΑ με ανακοίνωση της αναφέρει ότι «Η εξαγγελία της κυβέρνησης για την περαίωση των ανέλεγκτων χρήσεων είναι άλλη μια φοροληστεία των αυτοαπασχολούμενων και μικρών ΕΒΕ.


Δεν τους έφτανε η αναδουλειά και η πτώση του τζίρου, δεν αρκεί που 400.000 ΕΒΕ αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και είναι χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη, δεν τους φτάνουν τα χρέη και οι ακάλυπτες επιταγές, έρχονται τώρα και τους βάζουν ένα «νέο» κεφαλικό φόρο που θα οδηγήσει ένα μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολούμενων γρηγορότερα στη χρεωκοπία».

Τι προβλέπεται

Στην περαίωση υπάγονται εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος των λοιπών φορολογικών αντικειμένων επιτηδευματιών, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι τις 31.12.2009. Εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται εκείνες στις οποίες μέχρι την κατάθεση του σχεδίου νόμου:
Δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος.

Έχει αρχίσει ο έλεγχος αλλά δεν έχει περαιωθεί.

Έχει εκδοθεί Φύλλο Ελέγχου ή Πράξη αποτελεσμάτων αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια και δεν έχουν συζητηθεί σε πρώτη συζήτηση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Περαιωμένες υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί συμπληρωματικά φύλλα ελέγχου ή έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιβολής προστίμου ΚΒΣ για συμπληρωματικά στοιχεία με βάση τα οποία δεν έχει διενεργηθεί ακόμη έλεγχος στις λοιπές φορολογίες.

2. Εξαιρούνται υποθέσεις επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα άνω των 20.000.000 ευρώ, οι εισηγμένες επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα που υπάγονταν σε φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας με βάση το περιουσιολόγιο 2008, οι υποθέσεις φορολογίας πλοίων, ακίνητης περιουσίας, μεγάλης ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων και κληρονομιών - δωρεών - προικών - γονικών παροχών, υποθέσεις με κατασχεμένα βιβλία, υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις, καθώς και οι επόμενες αυτής, υποθέσεις φυσικών προσώπων με εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί βιβλία και μόνο όσον αφορά τα εισοδήματα αυτά.

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται ακόμα οι υποθέσεις που αφορούν επιχειρήσεις για τον έλεγχο των οποίων έχουν συγκροτηθεί Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου, καθώς και οι ανέλεγκτες υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμων ΚΒΣ, για έκδοση πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων στοιχείων.

Τα ελάχιστα ποσά που ορίζονται είναι: 300 ευρώ για τους επιτηδευματίες που δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., 500 ευρώ για όσους τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και 700 ευρώ για όσους τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες τα ελάχιστα ποσά φόρου για την Β' και Γ' κατηγορία βιβλίων του Κ Β Σ. ορίζονται σε 700 και 1.000 ευρώ αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου