Τετάρτη 19 Μαΐου 2010

Η αποθέωση μιζαδώρων και φοροφυγάδων

Μια και η κυβέρνηση με την «ευκαιρία» της υπόθεσης Βοσκόπουλου επιχειρεί να μας πουλήσει ηθική και αποφασιστικότητα στη πάταξη της φοροδιαφυγής, ας δούμε τις μεγάλες της πράξεις που κρύβονται πίσω από τα μεγάλα λόγια.

Διαβάζω τα εξής ωραία και… πατριωτικά στη ΠΟΛ (Πολυγραφημένη Διαταγή) 1058/14.5.2010 του υπ. Οικονομικών:

«Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 5% επί της αξίας των εισαγομένων κεφαλαίων, καθώς και απόδοσης του φόρου 8% όταν τα κεφάλαια παραμένουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3842/2010»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

1. Ορίζουμε όπως ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 5% επί της αξίας των εισαγομένων κεφαλαίων έχει ως το υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα A’ της παρούσας.

2. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα από αυτόν μέσα στον οποίο έγινε η εισαγωγή κεφαλαίων.

3. Με τη δήλωση αποδίδεται ο φόρος που παρακρατήθηκε από όλα τα υποκαταστήματα του πιστωτικού ιδρύματος.

4. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου 8% επί της αξίας των κεφαλαίων που παραμένουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή έχει ως το υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα Β’ της παρούσας.

5. Η δήλωση της προηγούμενης παραγράφου αποδίδεται από τον ίδιο τον υπόχρεο εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη του εξαμήνου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 3842/2010.


Και με το νόμο!

Δηλαδή εκεί που μας χρωστούσαν όλοι οι μιζαδόροι, φοροφυγάδες, κλέφτες κλπ που ρήμαξαν τη χώρα, τώρα τους χρωστάμε και το βόδι στο όνομα της κρίσης και της «εθνικής προσπάθειας» εξόδου από αυτή!

Για όσους δεν κατάλαβαν, η παραπάνω ΠΟΛ υλοποιεί το νόμο ο οποίος προβλέπει τη, χωρίς κανένα πόθεν έσχες καμιά τιμωρία και με κατοχυρωμένο το απόρρητο, επανεισαγωγή ή εμφάνιση κεφαλαίων που εξήχθησαν από καραμπινάτες φοροδιαφυγές, μίζες κλπ.

Δε σταματούν όμως σε αυτό. Καλούνται όσοι τα φέρουν να τα «επενδύσουν» για δυο χρόνια σε κρατικά ομόλογα με 5-7% για να εισπράξουν συνολικά 10-14%! Κατόπιν από το φόρο 5% θα τους επιστραφεί το 50% δηλαδή το 2,5% και έτσι θα τους μείνει κέρδος 7,5%- 11,5%!!!! Αν τα επενδύσουν σε άλλες δραστηριότητες θα πάρουν επίσης την επιστροφή φόρου. Μετά, τα αυξημένα κεφάλαια των κλεπτών θα είναι νόμιμα, ξεπλυμένα και έτοιμα για νέα ρεσάλτα στην ελληνική οικονομία. Όσο γι αυτά που είναι στο εξωτερικό αν τους συμφέρει να τα νομιμοποιήσουν με εφάπαξ φόρο 8% με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν νόμιμα στα ελληνικά ή διεθνή χρηματιστήρια ε, θα το κάνουν. Αλλιώς δεν θα ιδρώσει το αυτάκι τους. Άλλωστε έχουν και την ασυλία των φορολογικών παραδείσων. Μονά ζυγά δικά τους!

Μπράβο στη κυβέρνηση!


Ο ΝΟΜΟΣ

…. της «πάταξης» της ρεμούλας, της φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος!!!!

Ο «καλός νόμος» 3842/2010 με την απίστευτη ονομασία «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε στις 20/4/2010 ούτε τη δικαιοσύνη αποκαθιστά ούτε τη μεγάλη διαφθορά και φοροδιαφυγή διώκει. Να τι λέει:

Άρθρο 18

Κίνητρα για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα μπορούν να μεταφέρουν, μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κεφάλαια για τα οποία συνέτρεχε είτε υποχρέωση δήλωσής τους είτε υποχρέωση καταβολής φόρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στην ημεδαπή και τα οποία βρίσκονται στην αλλοδαπή, σε προθεσμιακό λογαριασμό κατάθεσης στην Ελλάδα, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον καταβάλουν φόρο με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των καταθέσεων που μεταφέρουν, κατά το χρόνο της μεταφοράς. Αν τα κεφάλαια παραμείνουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή, οφείλεται φόρος με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%) πάνω σε αυτά.

2. Η εισαγωγή των κεφαλαίων γίνεται αποκλειστικά μέσω τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, εγκατεστημένου στην Ελλάδα με «δήλωση – εξουσιοδότηση» του φυσικού ή νομικού προσώπου που προβαίνει στη μεταφορά της κατάθεσης. (…)

3. Οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις σχετικά με το τραπεζικό και φορολογικό απόρρητο για τα πρόσωπα που κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου αυτού ή ζητούν πληροφορίες για την εφαρμογή του.

4. Με την καταβολή του φόρου επί της αξίας των κεφαλαίων που εισάγονται εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου φυσικού ή νομικού προσώπου για τα κεφάλαια που εισάγει. Για τα κεφάλαια αυτά δεν ερευνάται, προκειμένου για την εφαρμογή των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων, ο τρόπος απόκτησής τους και λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς μεταξύ της συνολικής δαπάνης που προκύπτει, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κ.Φ.Ε. και του εισοδήματος που δηλώνεται ή προσδιορίζεται από την Φορολογούσα Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ίδιου Κώδικα.

5. Αν τα κεφάλαια που εισάγονται τοποθετηθούν σε τίτλους δανείων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι διακρατούνται τουλάχιστον για δύο (2) έτη από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισήγαγε τα κεφάλαια ή τοποθετηθούν σε αμοιβαία κεφάλαια ή διατεθούν τα κεφάλαια αυτά μέσα σε δύο (2) χρόνια από το χρόνο εισαγωγής τους για την αγορά ακινήτου, για την ανέγερση οποιουδήποτε είδους οικοδομής στην Ελλάδα ή για οποιαδήποτε άλλη επένδυση επιχειρηματικής δραστηριότητας, επιστρέφεται άτοκα το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που έχει καταβληθεί. Αν επενδυθεί μέρος του κεφαλαίου που εισήχθη, επιστρέφεται το μέρος του επιστρεπτέου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο φόρου που αναλογεί στην αξία της επένδυσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου