Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

Υπερσυσσώρευση κεφαλαίου και χρέος


Σε επίπεδα-ρεκόρ, πάνω από τα 255 τρισ. δολάρια, το παγκόσμιο χρέος, μας πληροφορεί η «Καθημερινή»!

Ο κόσμος στην ουσία «χρωστάει» στην άρχουσα τάξη περί το 1+ τετράκις εκατομμύρια (στοιχεία αρχή της κρίσης) . Το χρέος που αναφέρεται είναι μόνο ένα μέρος από αυτό.

Η «οφειλή» συνίσταται στους άυλους τίτλους που κατέχει στα χέρια της η άρχουσα τάξη των καπιταλιστών, οι οποίοι αν εξαργυρωθούν ούτε κατά διάνοια φτάνουν τα εμπράγματα στοιχεία των επιχειρήσεων και της οικονομίας που αντιπροσωπεύουν.

Αν επιχειρήσουν και τα πουλήσουν στην τιμή τους, τότε θα έχουν στα χέρια τους χρήμα 1+τετρακις και γι αυτά η κοινωνία πρέπει να έχει αντίστοιχης αξίας εμπράγματα στοιχεία για να μπορούν να εξαργυρωθούν ανά πάσα στιγμή (άκαμπτος χρυσός κανόνας). Όπως ακριβώς έχουμε μια μετοχή και όταν την πουλάμε στην αξία - τιμή της, πηγαίνουμε και αγοράζουμε ίσης τιμής - αξίας ρούχα, ακίνητα, αυτοκίνητα… Μα δεν υπάρχουν στην αγορά αυτά τα στοιχεία με αυτές οι αξίες για να αντικριστούν (αντιστοιχούν). Το ποσό αυτό είναι περίπου 7-8 φορές το παγκόσμιο ΑΕΠ (135 τρισ.)!!!

Άρα, είναι εκτός πάσης δυνατότητας το συσσωρευμένο και υπερτιμημένο κεφάλαιο να ανταποκρίνεται στην αξία της πραγματικής παραγωγής. Το 1 τετράκις είναι η αυτοαύξηση του κεφαλαίου, με βάση τη νομοθεσία που το επιτρέπει αυτό και το μεταφράζει σαν «οφειλή» της κοινωνίας σε κάθε κάτοχο άυλου τίτλου!

Γι όσους δεν κατάλαβαν, όταν το κεφάλαιο αυτοαυξάνει την «αξία» του στους άυλους τίτλους, δηλαδή όχι με πραγματική παραγωγή κλεμμένης αξίας - εργασίας στην επιχείρηση, αφαιρεί την αντίστοιχη αξία από την κοινωνία. Βγάζει δλδ υπεραξία με κλοπή από όλη την κοινωνία.

Εικονικό παράδειγμα: Ας πούμε ότι η πραγματική παγκόσμια αξία είναι 2 τερτάκις εκ. και η πραγματική αξία  των άυλων τίτλων στις επιχειρήσεις είναι 250 τρισεκ. (12,5% της παγκόσμιας αξίας).

- Με αυτοαξιοποίηση των άυλων τίτλων (χρηματιστήρια, απαιτήσεις, δανεισμός, τόκοι, προσδοκίες, φοροδιαφυγή, φοφοαποφυγή, κίνητρα κ.α.)  από 250 τρισεκ. σε 1 τετράκις εκ., έχουμε τα εξής δεδομένα:
-οι κεφαλαιοκράτες απαιτούν επιπλέον αξία (υπεραξία) από την κοινωνία 750 τρισεκ., χωρίς να έχει παραχθεί νέα τέτοια αξία στις επιχειρήσεις τους.
-Η εικονική παγκόσμια αξία ανέρχεται τώρα σε 2,75 τετράκις εκ.
Αν πληθωρίσουμε τις αξίες οριζόντια, τότε από τα 2,75 τρισεκ. το 1 τρισεκ. ανήκει στους κατόχους των άυλων τίτλων, δηλαδή το 36,6%!
-Το κεφάλαιο απέκτησε από το12,5% των παγκόσμιων αξιών, το 36,6%!
-Χωρίς να παραχθεί νέα υπεραξία, με τη νόμιμη αυτοαξιοποίηση αύξησε την απαίτηση από τις αξίες της κοινωνίας κατά 24,1%!

Το εικονικό παράδειγμα μπορεί να εφαρμοστεί και στα πραγματικά δεδομένα. Όταν συμβαίνει αυτό, η κοινωνία «χρωστάει» τις αξίες που της αφαιρέθηκαν στο κεφάλαιο. Η «νόμιμη» λύση είναι να δανειστεί η κοινωνία από το κεφάλαιο για να επιβιώσει και να «ξεπληρώσει!!! Δηλαδή νέος κύκλος αυτοαξιοποίησης του κεφαλαίου χωρίς να έχει παραχθεί νέος πλούτος, κ.ο.κ.

Κάπως έτσι το 1% του κόσμου (κεφαλαιοκράτες) κατάφεραν να κατέχουν το 50%+ του παγκόσμιου πλούτου έναντι του 50%- που κατέχει το 99% του κόσμου! Η κλοπή, όχι μέσω της παραγωγής νέων αξιών και υπεραξίας, αλλά μέσω «νόμιμης» αναδιανομής υπάρχουσας αξίας που μετατρέπεται νομίμως σε υπεραξία, είναι γεγονός (Νόμος είναι το δίκαιο του κεφαλαιοκράτη)!!!

Μοναδική πραγματική λύση είναι η κοινωνικοποίηση (σοσιαλιστική απαλλοτρίωση της απαλλοτριωμένης αξίας - υπεραξίας) όλων των άυλων στοιχείων κεφαλαίου που σημαίνει ότι η πραγματικά παραχθείσες (ανταλλακτικές) αξίες της κοινωνίας (καπιταλιστική μέθοδος μέτρησης) είναι μόνο οι εμπράγματες μετρούμενες με την αξία εργασίας που περιέχουν και κανένας άυλος τίτλος δεν μπορεί να τις αυξήσει φανταστικά, κεφαλαιοκρατικά για να επιβάλει αναδιανομή - κλοπή της υπάρχουσας αξίας υπέρ των κεφαλαιοκρατών. Απαγορεύεται δε, να αποσπάει υπεραξία από την εργασία των εργαζομένων (Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη)!!!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου