Σάββατο 16 Ιουνίου 2018

Πως το αστικό σύστημα στρώνει το δρόμο προς τον φασισμόΜπερνίτσας - Μαρμπαρούσης 1963 – 2018: 
Ένα ιστορικό ανάλογο.


Ο Κ. Μαρμπαρούσης είπε αυτό που γι αυτόν είναι φυσική εξέλιξη της αστικής πολιτικής όταν τα αδιέξοδα του κεφαλαίου μεγαλώνουν. Κάλεσε τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας να συλλάβει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο Καμμένο. Κάλεσε, στην ουσία ,τον στρατό να κάνει πραξικόπημα!


 

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση όσων βουλευτών βρίσκονταν στην αίθουσα της Ολομέλειας, ενώ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σηκώθηκαν από τα έδρανα. 

Δεν είναι πρωτοφανές. Πάντα στο αστικό πολιτικό σύστημα υπήρχαν οι φωνές – «λαγοί» για την αναγκαιότητα επιβολής του φασισμού, ανεξαρτήτως μορφής. Και πάντα υπήρχαν αντιδράσεις από τους αστούς δημοκράτες. Όμως πολύ κάτω του αναγκαίου και, εν πολοίς, "για τα μάτια του κόσμου".
Αλίευσα από την ιστορία ένα ανάλογο επεισόδιο. Όχι από τον Πρόεδρο της μεγαλύτερης και ιστορικής Γενικής Συνομοσπονδίας των Επαγγελματιών – Βιοτεχνών της χώρας (ΓΣΕΒΕ) πρώην βουλευτή της «Ηνωμένης Παρατάξεως Εθνικοφρόνων», Ιωάννη Μπερνίτσα!

Είπε στην Καλαμάτα, στις 2/2/1963, τέσσερα χρόνια πριν κηρυχθεί η δικτατορία, σε επίσημη ομιλία του, μη διστάζοντας να αποκαλύψει ένα οργανωμένο σχέδιο για τη δικτατορία:

«Προτού σηκώσωμεν τήν σημαίαν τής καταργήσεως τού κοινοβουλευτισμού, καλούμεν τούς βουλευτάς νά συνετισθούν καί νά μήν κωλυσιεργούν είς τήν ψήφισιν ζωτικής φύσεως νομοσχεδίων.»
Οί παρόντες τότε ύφυπουργοί Μπούτος καί Ψαρέας άναγκάστηκαν νά άπαντήσουν άμέσως: «Ήμείς πιστεύομεν άκραδάντως,ότι μόνον διά τής Δημοκρατίας, τής έλευθερίας τού λόγου καί τής σκέψεως μπορεί καί πρέπει νά κυβερνάται ό ελληνικός λαός…».


 

Και όμως! Η Διοίκηση της ΓΣΕΒΕ ομόφωνα στήριξε την απειλή του προέδρου της! Ο δρόμος προς τον φασισμό στρώνονταν και μέσα στα κοινωνικά στρώματα, κάτι που βλέπουμε και σήμερα. Όχι όμως μόνο αυτό. Η ΓΣΕΒΕ ισχυρίστηκε ότι «Ευθυγραμμίζεται με τας απόψεις του Προέδρου της Γ. Συνομοσπονδίας ολόκληρος η κοινή γνώμη»!!! Ανέφερε  μάλιστα και πλήθος δημοσιευμάτων εφημερίδων των Αθηνών με ευμενή σχόλια!


Εφημερίδα «Το Μέλλον», 7/2/1963


Τέσσερα χρόνια μετά, ο «λαγός» της δικτατορίας «δικαιώθηκε»! Δεν στάθηκε εδώ. Ενώ χιλιάδες αγωνιστές μαζί και μικρομεσαίοι συνδικαλιστές και μέλη οργανώσεων της ΓΣΕΒΕ, ρίχνονταν σε φυλακές και εξορίες, ανέλαβε κατάπτυστο «έργο» απαιτώντας με επιστολή της ΓΣΕΒΕ προς τους δικτάτορες:


«Έπισημαίνεται ό θανάσιμος διά τήν πατρίδα κίνδυνος έκ τού ξενοδούλου Κομμουνισμού καί ίδιαιτέρως άπό τούς έμφανείς καί άφανείς άθλίους συνοδοιπόρους αύτού καί ζητεί τήν έκκαθάρισιν τού συνδικαλιστικού κινήματος... Μέ τήν πεποίθησιν ότι ή Έθνική Κυβέρνησις θά έλθη άρωγός είς τούς έπαγγελματίας καί βιοτέχνας... καί ότι θά ύποβοθήση είς ζητούμενην έκκαθάρισιν τών όργανισμών καί όργανώσεων έκ τού κομμουνιστικού στοιχείου καί τών μετ’ αύτού συνεργασθέντων συνοδοιπόρων…»


Πηγή:  ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ 3/10/1975


Έτσι στρώνεται ο δρόμος για τον φασισμό.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου