Σάββατο 27 Απριλίου 2013

Το ιδεολογικό μίσος για τις συντάξεις ΤΕΒΕ


Σίγουρα δεν κατάλαβαν όλοι τη βαθύτερη ουσία της επίθεσης του κ. Βρούτση ειδικά στις συντάξεις των παλιών ασφαλισμένων του ΤΕΒΕ που απαίτησε τη μείωσή τους, για όσες αποδίδονταν απο δω και πέρα, μέχρι και 35%. Όλοι νόμισαν ότι ήταν μια επίθεση ρουτίνας όπως όλες  οι επιθέσεις σε κάθε σύνταξη.Δεν είναι έτσι!

Ο κ. Βρούτσης ήξερε καλά σε τι επιτίθονταν. Όχι απλά σε μια κατάκτηση ασφαλισμένων αλλά σε μια «ειδική» κατάκτηση ασφαλισμένων που εμμέσως έχει τη σφραγίδα του ΚΚΕ! Και όσοι ξέρουν τα συμβαίνοντα στην Ιερουσαλήμ, γνωρίζουν καλά ότι χρόνια τώρα πνέουν μένεα αλλά και ιδεολογικό μίσος κατά του Προεδρικού Διατάγματος υπολογισμού της  σύνταξης των παλιών ασφαλισμένων ΤΕΒΕ. 


 

Η ιστορία έχει ως εξής: μετά από αγώνες μιας και πλέον δεκαετίας των επαγγελματοβιοτεχνών, με πρωτοπόρα τη ΔΗΚΕΒΕ ( μετωπική παράταξη του ΚΚΕ στους μικρομεσαίους πριν την ΠΑΣΕΒΕ), το 1988 εκδόθηκε το Π.Δ. 116/88 (ΦΕΚ 48 Α): «Ανασύνταξη και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του ΤΕΒΕ».Με αυτό καθρορίστηκε ο υπολογισμός της σύνταξης γήρατος ως εξής:«Αρθρο 9 : Καθορισμός του ποσού σύνταξης λόγω γήρατος και αναπηρίας.

1. Το ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος και αναπη­ρίας που χορηγεί το Ταμείο, αποτελείται:

α) Από βασικό ποσό που είναι ίσο με το τετραπλάσιο του ποσού της μηνιαίας εισφοράς της Α ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου Συντάξεων που ισχύει κάθε φορά, ανεξάρτητα με την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία ανήκει ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια του χρόνου της ασφάλισης του.

β) Από προσαυξήσεις που υπολογίζονται στο ποσό της μηνιαίας εισφοράς του Κλάδου Συντάξεων που ι­σχύει κάθε φορά, των αντίστοιχων ασφαλιστικών κατη­γοριών στις οποίες είχε καταταγεί ο ασφαλισμένος στη διάρκεια του χρόνου της ασφάλισης του. Οι προσαυξή­σεις υπολογίζονται ως εξής:

αα) Για τα πρώτα 30 έτη ασφάλισης, προσαύξηση 15% για κάθε έτος.

ββ) Από το 31ο έτος ασφάλισης μέχρι και το 35ο έτος, προσαύξηση 25% για κάθε έτος.

γγ) Από το 36ο έτος ασφάλισης και άνω, προσαύξηση 30% για κάθε έτος.

Το βασικό ποσό και οι προσαυξήσεις υπολογίζονται στα ποσά των μηνιαίων εισφορών των αντίστοιχων ασφα­λιστικών κατηγοριών που ισχύουν κατά το χρόνο που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση».Μπορεί τα παραπάνω να μη λένε και πολλά για τους μη ειδικούς αλλά για να καταλάβει κάποιος το θέμα θα έλεγα ότι η διαφορά στον υπολογισμό της σύνταξης ΤΕΒΕ στα τελευταία χρόνια ασφάλισης είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με την αντίστοιχη του ΤΑΕ και του ΤΣΑ.


 

Ο συντελεστής αναπλήρωσης (υπολογισμού) σύνταξης για όσους παλιούς ασφαλισμένους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΤΕΒΕ πχ για τις κλάσεις ΠΟ5 και ΠΟ6 βγάζει 42 ευρώ το έτος. Για τους ασφαλισμένους του ΤΑΕ βγάζει μόνο 25,11 ευρώ. Η σύνταξη ΤΕΒΕ δηλαδή είναι 67.2% περισσότερη!Εκτός από αυτά, για τους νέους (από 1.1.1993) ασφαλισμένους σύμφωνα με το ΠΔ 258/05 ο συντελεστής αναπλήρωσης είναι 2% ή ποσό 28 ευρώ (για την ΠΟ5 κλάση).Τα σχετικά ποσά αναφέρονται και στους πίνακες της Εγκυκλίου Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 18/11.4.2013.Με την παραπάνω εγκύκλιο ορίζεται ότι για όσους παλιούς ασφαλισμένους του ΤΕΒΕ δεν θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το ποσό σύνταξης κατ έτος της παραπάνω κατηγορίας καθορίζεται από 1.1.2013 στα 33,75 ευρώ δηλαδή τους περικόπτουν ήδη 19,64% σε σχέση με τον υπολογισμό του ποσού για τα προηγούμενα του 2013 χρόνια!


 

Στη φωτογραφία μπροστάρης ο κομμουνιστής πρόεδρος των συνταξιούχων ΤΕΒΕ αείμνηστος Χρήστος Τριάντης. Στις δεκαετίες του '70 και του '80 ήταν μπροστάρης στους αγώνες για ένα καλύτερο ασφαλιστικό σύστημα για τους μικρομεσαίους.


Το μίσος των κυβερνήσεων επίσης στρέφεται και κατά των βαρύτατα αναπήρων συνταξιούχων για τους οποίους προβλέπεται στο ΠΔ 116/88 ότι «Το ποσό της σύνταξης λόγω αναπηρίας που κατα­βάλλεται από το Ταμείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού αυτού, προσαυξάνεται κατά 50%, εφόσον ο ανάπηρος βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου (απόλυτη αναπηρία) και για όσο χρόνο κρίνεται από την υγειονομική επι­τροπή ότι βρίσκεται στην κατάσταση αυτή». 


 

Με τη μείωση της σύνταξης που επιχείρησε ο κ. Βρούτσης καταλαβαίνει ο καθένας ότι η μείωση της σύνταξης των βαριά αναπήρων θα είναι διπλή!ΙστορίαΟι διαφορές των ποσών σύνταξης ΤΕΒΕ και ΤΑΕ αντανακλούν τις διαφορές των αγώνων και κινητοποιήσεων των επαγγελματοβιοτεχνών από τους εμπόρους στη δεκαετία του ’80. Οι έμποροι με βαθιά συντηρητική, δεξιά, ηγεσία από ιδρύσεως των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων, απαξιούσαν να μετέχουν στους αγώνες των επαγγελματοβιοτεχνών και χλεύαζαν αυτούς τους… «κομμουνιστικούς» αγώνες! Τους χλεύαζαν μάλιστα λέγοντας πως αυτοί με την «καλή και… έξυπνη σχέση»(!) με την εξουσία (πρόεδρος τους και ο υπουργός της ΝΔ κ. Φώλιας)  εξασφάλισαν καλύτερες συντάξεις στο ΤΑΕ από το ΤΕΒΕ. Έτσι ήταν φαινομενικά. Μόλις όμως πέρασαν τα πρώτα χρόνια και άρχισαν οι εξελισσόμενοι υπολογισμοί των συντάξεων ΤΕΒΕ έναντι των στατικών του ΤΑΕ που δεν πρόβλεπαν αναπροσαρμογές, τότε ανακάλυψαν ότι λαμβάνουν σύνταξη ως 30% μιαρότερη από αυτή του ΤΕΒΕ, πληρώνοντας μάλιστα μεγαλύτερη εισφορά!


 

Επιχείρηση καρατόμησηςΤο 2005 μετά από 4 χρόνια υπόγειας διεργασίας των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ο υπουργός Εργασίας κ. Παναγιωτόπουλος (σημερινός Αμύνης) υπέγραψε νύχτα και λίγες μέρες πριν παραιτηθεί, το ΠΔ 258/05, με το οποίο όλες οι συντάξεις ΤΕΒΕ θα υπολογίζονται όπως των «νέων ασφαλισμένων», με λίγα λόγια μειωμένες μέχρι 30%. Παρά τις αρχικές προσπάθειες να πνιγεί το θέμα από τις ΠΑΣΟΚ- ΣΥΝ ηγεσίες των μικρομεσαίων της ΓΣΕΒΕΕ και να πέσουν μόνο ορισμένες τουφεκιές, οι κινητοποιήσεις των επαγγεματοβιοτεχνών και πάλι με την ηγεσία της ΔΗΚΕΒΕ, κατάφεραν να ανατρέψουν το ΠΔ και να επαναφέρουν το παλιό. Δυστυχώς μόνο για τους παλιούς ασφαλισμένους του ΤΕΒΕ γιατί και εδώ οι ηγεσίες των εμπόρων σαμποτάρισαν τις κινητοποιήσεις αντί να κινητοποιηθούν ώστε να ισχύσει και γι αυτούς ό,τι για τους ασφαλισμενους του ΤΕΒΕ.Κερδισμένοι και οι απόντες!Τελικά, με το ν. 3552/2007 (ΦΕΚ Α΄  77/4.4.2007) «Σύσταση Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» η κυβέρνηση αναγκάστηκε να δώσει το δικαίωμα σε όλους τους παλιούς ασφαλισμένους να επιλέξουν τον υπολογισμό της σύνταξης με τον παλιό ή νέο τρόπο. Με αυτή την επιλογή όμως που ήταν επιτυχία της ΔΗΚΕΒΕ, κέρδισαν και οι έμποροι αφού αυτοί τώρα μπορούν να επιλέξουν για τον υπολογισμό το  ΠΔ 258 που για τη πλειοψηφία τους είναι ευνοϊκότερο από το παλιό υπολογισμό! Έτσι βγήκαν κερδισμένοι ενώ χλεύαζαν τον αγώνα αυτών που το πέτυχαν!Φυσικά οι κυβερνήσεις δεν ανέχονται ένα «παραφύσιν», της συντριβής του ασφαλιστικού συστήματος, δικαίωμα! Και μάλιστα με τη σφραγίδα κομμουνιστών! Έτσι, κάθε λίγο αρχίζουν τις επιθέσεις και συκοφαντίες  γιατί στο ΤΕΒΕ «υπάρχει σύνταξη με μέχρι 130% αναπλήρωση των εισφορών» (στα τελευταία έτη ασφάλισης μετά το 35ο και στις ανώτερες προαιρετικές κατηγορίες) και όπως έκαναν στους δήθεν υψηλόμισθους, κατέθεσαν νέα τροπολογία με τον κ. Βρούτση για τους δήθεν υψηλοσυνταξιούχους που τελικά θα μειώσει όλες τις σύνταξες και των νέων  χαμηλοσυνταξιούχων του ΤΕΒΕ! Για να ξέρουμε τι λέμε οι μεγαλοσυνταξιούχοι ΤΕΒΕ είναι ελάχιστοι. Για τη μάζα γίνεται λόγος! 
 
Ας το τεκμηριώσουμε: Τα στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΕ που έδωσε στη δημοσιότητα τον Μάρτιο του 2013, μας λένε οτι στο σύνολο των 333.829 συνταξιούχων οι υψηλοσυνταξιούχοι, με πάνω απο 1.700 ευρώ ονομαστική, χωρίς αφαίρεση των περικοπών και των χαράτσιών, σύνταξη είναι μόνο το 2,33%! Γ' αυτούς δήθεν θέλουν την καρατόμιση όλων των συντάξεων! Το 54% λαμβάνει ονομαστικη σύνταξη μέχρι 600 ευρώ χωρίς να αφαιρούνται οι κρατήσεις που ίσχυαν το 2011 γιατί στο μεταξύ επιβληθηκαν νέες περικοπές.


 

Το ότι απέσυραν την διάταξη δεν σημαίνει ότι δεν θα τη φέρουν ξανά. Όπου να ‘ναι θα επιχειρήσουν νέα συκοφαντία και νέα μείωση. Το θέμα είναι κατά πόσο είναι έτοιμοι οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ όχι μόνο να τα αντιμετωπίσουν αυτά όλα αλλά και να επανακτήσουν χαμένα δικαιώματα που κατάντησαν τις ονομαστικές συντάξεις των 1.400 και 1.500 ευρώ, συντάξεις πείνας.

1 σχόλιο:

 1. ΟΙ ΑΡΝΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

  Η είδηση λέει: «Θέμα χρόνου θεωρείται από πολλούς η επαναφορά της διάταξης για αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων του πρώην ΤΕΒΕ. Πολλοί είναι μάλιστα εκείνοι που τονίζουν ότι η μείωση στις νέες συντάξεις θα επέλθει ακόμη και με παρέμβαση της τρόικας προς αυτή την κατεύθυνση.

  Από κυβερνητικά στελέχη διαρρέεται ότι η «αποκατάσταση της ανταποδοτικότητας» (!) των εισφορών και των παροχών για τους ελεύθερους επαγγελματίες παραμένει στο τραπέζι.

  Αυτό καθώς και η διοίκηση του ΟΑΕΕ βλέπει με θετικό τρόπο(!!!) την κατάργηση του «προνομίου» των ασφαλισμένων στο πρώην ΤΕΒΕ να επιλέγουν να υπολογιστεί η σύνταξή τους βάσει ΤΕΒΕ και όχι ΟΑΕΕ, καθώς το έλλειμμα του Οργανισμού διευρύνεται».


  Ποια είναι η διοίκησης του ΟΑΕΕ; Η πλειοψηφία της είναι συνδικαλιστές! Ναι συνδικαλιστές που αντί να υπερασπίσουν τις συντάξεις αυτών που τους έστειλαν εκεί ως εκπροσώπους τα βρίσκουν με την τρόικα εναντίον των ασφαλισμένων.
  Εννέα στα 13 μέλη του ΔΣ είναι εκπρόσωποι μικρομεσαίων και συνταξιούχων. Η πλειοψηφία (όχι όλοι) από αυτούς είναι με την τρόικα και την κυβέρνηση, φανερά ή κρυφά!

  Αρνητές των αγώνων των μικρομεσαίων. Ξεπουλημένοι που μόνο μίσος μπορούν να τρέφουν για κατακτήσεις που έγιναν σε περίοδο που οι μικρομεσαίοι ανέπτυξαν επιτυχημένους αντιμονοπωλιακούς και αντι-ΕΟΚ αγώνες. Τώρα εκδηλώνουν το μίσος τους συνηγορώντας με την τρόικα να καρατομηθούν οι συντάξεις του ΤΕΒΕ!


  ΥΓ,. Οι ίδιοι αυτοί συνδικαλιστές απαίτησαν τη ουσιαστική διάλυση του ταμείου βενζινοπωλών με την απαίτηση να είναι… εθελοντικό και όποιος θέλει να δίνει όσα θέλει και να φεύγει παίρνοντας μαζί του και τις εισφορές (!!!), να γίνει δηλ. «Επαγγελματικό Ταμείο» έμπνευσης ΕΕ γιατί λέει μάζευε πολλές εισφορές και έδινε υψηλές συντάξεις (μεταξύ μας όμως όλα τα αποθεματικά του τα έκλεψαν με «κουρέματα» και εσωτερικά δάνεια και δεν θα τα επιστρέψουν ποτέ). Τώρα το κονταίνουν στον Προκρούστη (Βρούτση τον λένε…) και πάνε να το κάνουν «φυματικό» με καρατόμηση εισφορών και συντάξεων. Μπράβο τους, το μίσος τους δεν μένει μόνο στο ΤΕΒΕ.
  ΑπάντησηΔιαγραφή