Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΤΑ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ.


 
Κάποτε οι αστοί πολιτικοί «έσκιζαν τα ρούχα τους» όταν τους λέγαμε ότι ξεπουλάνε την χώρα και το λαό στους τοκογλύφους δανειστές. Το αγγλικό δίκαιο τάχα δεν ίσχυε. Ο πλούτος τάχα δεν μπορούσε να ξεπουληθεί. Το ψέμα πήγαινε σύννεφο. Τώρα τα διαφημίζουν φαρδιά πλατιά με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου!
Στο πρώτο μνημόνιο έδωσαν αρμοδιότητα στου υπουργό οικονομικών να πουλάει όποιο κομμάτι του εθνικού πλούτου θέλει σε μια νύχτα ενημερώνοντας, αν θέλει, εκ των υστέρων τη Βουλή! Μετά πέρασαν και το αγγλικό δίκαιο για να εκποιήσουν κάθε εθνική δικαιοδοσία τον ελληνικό πλούτο.
Σήμερα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12.12.2012) ξεδιάντροπα τα επαναλαμβάνουν όλα αυτά σαν να είναι πράξη φυσική! Εκεί καταντήσαμε. Όχι όμως μόνο αυτό. Με τη νέα ΠΝΠ νομοθέτησαν για τα καλά το δικαίωμα κατάσχεσης, από την τρόικα, κάθε εθνικού περιουσιακού στοιχείου της χώρας, χωρίς εξαιρέσεις! Όχι πως δεν το είχαν. Αλλά τώρα το λένε φαρδιά πλατιά όχι με νόμο αλλά με ΠΝΠ. Με κατάργηση και της δικής τους Βουλής! Και φυσικά δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Οι αστοί έχουν τη Βουλή μόνο όσο τους εξυπηρετεί. Ας μην έχουμε αυταπάτες για τον πραγματικό φασισμό της ταξικής εξουσίας (δικτατορίας) τους. Το πρόβλημα είναι ότι ξεπουλάνε τον πλούτο του λαού και το μέλλον του. Καιρός ο λαός να τους «ανταμείψει» για το δωσιλογισμό τους.
Τα σχόλια είναι «αυτονόητα» αλλά εμπίπτουν στο νόμο περί τύπου…
Απολαύστε παρακάτω την εθνική μειοδοσία και σκεφτείτε τρόπους εκδίκησης και τιμωρίας όταν οι καιροί αλλάξουν. ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΤΑ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ. 
 
4. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 
4.1. Η παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης και κάθε εξωσυμβατική αξίωση που γεννάται από ή σε σχέση με αυτή θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο.
4.2. Τα μέρη υποχρεούνται να υπαγάγουν κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με τη νομιμότητα, εγκυρότητα, ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης Τροποποίησης στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.
4.3. Ο Όρος 3(2) εφαρμόζεται μόνο προς όφελος του ΕΤΧΣ. Κατά συνέπεια, τίποτε από όσα αναφέρονται στον Όρο 3 (2) δεν εμποδίζει το ΕΤΧΣ από το να εκκινήσει διαδικασίες αντιδικίας («Διαδικασίες») στα δικαστήρια του Δικαιούχου Κράτους Μέλους ή στο πλαίσιο του εφαρμοστέου δικαίου της παρούσας Σύμβασης Τροποποίησης και το Δικαιούχο Κράτος Μέλος αποδέχεται, δια της παρούσης, αμετάκλητα την υπαγωγή στην αρμοδιότητα των ανωτέρω δικαστηρίων. Στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, το ΕΤΧΣ μπορεί να εκκινήσει παράλληλες Διαδικασίες σε περισσότερες από μια δικαιοδοσίες.
4.4. Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΧΣ παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, κάθε δικαιώματος ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που τα ανωτέρω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόμο.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου