Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021

Ελλάδα: Καπιταλιστικός Προϋπολογισμός 2022

Φόροι: 

 ΑΕΠ: 187,28 δισεκ. ευρώ

Συνολικοί φόροι: 50,05 δισεκ. ευρώ, 26,7% του ΑΕΠ

-Τα νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ) θα πληρώσουν το 2022 το 7,58% του συνόλου των φόρων

-Ο λαός θα πληρώσει μόνο από ΦΠΑ και Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης το 56,9% των φόρων που είναι κατά 750,9% μεγαλύτεροι από τους φόρους των ΑΕ-ΕΠΕ!

-Οι φόροι φυσικών προσώπων (εργαζόμενοι Συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, μικρομεσαίοι) είναι το 20,68% των φόρων  και κατά 273% μεγαλύτεροι από τους φόρους των ΑΕ-ΕΠΕ

 

 

Πηγή:

Εισηγητική έκθεση επί του Προϋπολογισμού 2022


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου