Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

Το «οικονομικό θαύμα» της χούντας!


Χωρίς περιστροφές:

Το δημόσιο χρέος από 32 δισ. δραχμές το 1966 εκτινάχτηκε το 1974 στα 114 δισ. δραχμές, +256%Το εξωτερικό χρέος αυξήθηκε σε 6 χρόνια  1,5 φορά µμεγαλύτερο απ’ όσο είχε αυξηθεί σε διάστηµα 145 χρόνων!Το εμπορικό έλλειμμα το 1973 έγινε τέσσερις και πέντε φορές μεγαλύτερο από αυτό του 1968Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 15,3% από το 1972 έως το 1973 και κατά 37,8% από τον Απρίλη του 1973 μέχρι τον Απρίλη του 1974Το ποσοστό των δαπανών για την εκπαίδευση στο σύνολο των γενικών κρατικών δαπανών μειώθηκε από 11,6% σε 10%Οι προσωπικές καταθέσεις μειώθηκαν από 34,2 δισεκατομμύρια δραχμές το 1972 σε 19,6 δισεκατομμύρια δραχμές το 1973Στον αγροτικό τομέα, + 4,2% κατά την περίοδο 1963 – 1966, +1,8% στην περίοδο 1967 – 1974, Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων μειώθηκαν από το 63% του συνόλου των εξαγωγών το 1968 στο 48% το 1972Οι φόροι που επιβάρυναν τα λαϊκά στρώματα ανέρχονταν στο 91% επί του συνόλου των φορολογικών εσόδων του καθεστώτος Οι φόροι επί των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 10,9% την περίοδο 1972 – 73.Οι φοροαπαλλαγές 464 μεγάλων επιχειρήσεων το 1971 ήταν κατά τρεις φορές υψηλότερες από τους φόρους που οι ίδιες εταιρείες είχαν καταβάλει!
Τα φορολογικά έσοδα από τις ναυτιλιακές εταιρείες μειώθηκαν από 109 εκατομμύρια δραχμές το 1968 σε 29 εκατομμύρια το 1972 (μείωση 73%!), περίοδος κατά την οποία ο ελληνικός στόλος αυξήθηκε κατά 16,7 εκατομμύρια τόνους.
Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά οχτώ φορές, μεταξύ του 1967 και 1972.Ισοζύγιο πληρωμών: περίοδος 1960 – 66: μέσο πλεόνασμα 14,6 εκατ. Δολαρίων.  Περίοδος 1967-73 μέσο έλλειμμα 117 εκ δολάρια!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου