Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021

Η κρίση του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος και η θέση του ΚΚΕ

Απόσπασμα από την Πολιτική Απόφαση του 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ

Το Διεθνές Κοµµουνιστικό Κίνηµα εξακολουθεί να βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Συνεχίζει να διεξάγεται οξεία ιδεολογική - πολιτική διαπάλη µεταξύ των ΚΚ. Τα περισσότερα ΚΚ δεν έχουν προχωρήσει ακόµα σε µια σε βάθος εξέταση της σοσιαλιστικής οικοδόµησης και της πείρας της ΕΣΣΔ και των άλλων σοσιαλιστικών χωρών, των συνθηκών που οδήγησαν στην αντεπανάσταση και ήττα του πρώτου αυτού εγχειρήµατος καθώς και της στρατηγικής του ΔΚΚ.

Το ΚΚΕ επιδιώκει την οικοδόμηση ισχυρών κομμουνιστικών ιδεολογικών - πολιτικών δεσµών, έκφρασης κομμουνιστικής αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας σε επεξεργασίες θέσεων, σε κοινές δράσεις. Εκφράζει δραστήρια την αλληλεγγύη του µε κοµµουνιστές, λαϊκούς αγωνιστές και κινήµατα που βρίσκονται στο στόχαστρο της κρατικής καταστολής. Επιδιώκει να αξιοποιεί δηµιουργικά τη θετική πείρα, αλλά και µελετά την αρνητική πείρα άλλων τµηµάτων του ΔΚΚ, από τη διεξαγωγή της πολύµορφης ταξικής πάλης στις χώρες τους, χωρίς να αποσπάται από τις αντικειµενικές συνθήκες αλλά και τις ιστορικές ρίζες και καταβολές κάθε κόµµατος, τις συνθήκες που δηµιουργήθηκαν µετά τις µεγάλες κρίσεις και διασπάσεις τη δεκαετία του 1990.

Με αυτό το κριτήριο το ΚΚΕ προωθεί τις διµερείς επαφές και σχέσεις, τις ανταλλαγές οµάδων δουλειάς, την ανταλλαγή επεξεργασιών και ντοκουµέντων µε άλλα Κόµµατα. Συµβάλλει στις εργασίες της Συντακτικής Επιτροπής της «Διεθνούς Κοµµουνιστικής Επιθεώρησης» (ΔΚΕ), στη λειτουργία της Γραµµατείας της Ευρωπαϊκής Κοµµουνιστικής Πρωτοβουλίας (ΕΚΠ), στις Περιφερειακές Συναντήσεις ΚΚ, αλλά ακόµα και στις Διεθνείς Συναντήσεις Κοµµουνιστικών κι Εργατικών Κοµµάτων (ΔΣΚΕΚ) παρά τις µεγάλες διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στα κόµµατα που συµµετέχουν σε αυτές. Συµµετέχει ενεργά στην ιδεολογικοπολιτική διαπάλη που διεξάγεται, αλλά και σε ορισµένες κοινές δράσεις που είναι κατορθωτό να αποφασίζονται. Παρακολουθεί την εξέλιξη των διάφορων κοµµάτων και την ταξική πάλη στη χώρα τους, αλλά και τις διεργασίες που γίνονται στο εσωτερικό τους. Προτεραιότητα για το ΚΚΕ έχουν τα κόµµατα µε τα οποία µπορεί να αναπτύξει πιο στενή σχέση για την επαναστατική ανασυγκρότηση του ΔΚΚ, για τη δηµιουργία του κοµµουνιστικού πόλου. Ξεχωρίζουµε τα κόµµατα που συµµετέχουν στη «Διεθνή Κοµµουνιστική Επιθεώρηση» και την Ευρωπαϊκή Κοµµουνιστική Πρωτοβουλία, παρά τις όποιες διαφορές υπάρχουν.

Επιδιώκουµε στενότερη συνεργασία µε Κοµµουνιστικά Κόµµατα που µπορούν να συµβάλλουν, λιγότερο ή περισσότερο, στην επαναστατική ανασυγκρότηση του ΔΚΚ, µε τα εξής κριτήρια:

α) Υπερασπίζονται τον µαρξισµό - λενινισµό και τον προλεταριακό διεθνισµό, την ανάγκη διαµόρφωσης κοµµουνιστικού πόλου διεθνώς.

β) Αντιπαλεύουν τον οπορτουνισµό, τον ρεφορµισµό, απορρίπτουν την κεντροαριστερή διαχείριση και την οποιαδήποτε παραλλαγή της στρατηγικής των σταδίων.

γ) Υπερασπίζονται τις νοµοτέλειες της σοσιαλιστικής επανάστασης. Με αυτές κρίνουν την πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόµησης, επιδιώκουν να ερευνήσουν, να αντλήσουν διδάγµατα από τα προβλήµατα και τα λάθη.

δ) Έχουν ιδεολογικό µέτωπο απέναντι σε λαθεµένες αντιλήψεις για τον ιµπεριαλισµό, ιδιαίτερα αυτές που αποσπούν τη στρατιωτική πολεµική επιθετικότητά του από το οικονοµικό του περιεχόµενο, έχουν µέτωπο απέναντι σε κάθε ιµπεριαλιστική συµµαχία.

ε) Αναπτύσσουν δεσµούς µε την εργατική τάξη, προσπαθούν να δράσουν στο συνδικαλιστικό κίνηµα, στα κινήµατα των λαϊκών τµηµάτων των µεσαίων στρωµάτων, επιδιώκουν να εντάσσουν την καθηµερινή πάλη για τα εργατικά και λαϊκά δικαιώµατα σε µια σύγχρονη επαναστατική στρατηγική για την εργατική εξουσία.

Για την επόµενη περίοδο µέχρι το 22ο Συνέδριό µας, επιδιώκουµε συγκεκριµένους στόχους που θα παλέψουµε να υλοποιηθούν. Η νέα ΚΕ αναλαµβάνει το καθήκον να µελετήσει την ακριβή κατάσταση του ΔΚΚ, όπως και όλων των µορφών της συνεργασίας, µε ιεράρχηση προτεραιοτήτων και κοινών δράσεων. Και αυτό αφορά από τις ΔΣΚΕΚ, τις Περιφερειακές Συναντήσεις, τη ΔΚΕ και την ΕΚΠ µέχρι και τις διµερείς σχέσεις µας.

Ιδιαίτερο καθήκον για τη νέα ΚΕ είναι η αναγκαιότητα µελέτης και συνολικής εκτίµησης µε βάση τις εξελίξεις για τις χώρες που στην ηγεσία του κράτους εξακολουθούν να είναι κόµµατα που ονοµάζονται Κοµµουνιστικά και προέρχονται από την παράδοση του ΔΚΚ, έτσι όπως αυτό διαµορφώθηκε τον προηγούµενο αιώνα και κάτω από την επίδραση της Οκτωβριανής Επανάστασης και της ΕΣΣΔ.

 

ΙΟΥΝΗΣ 2021

https://www.902.gr/eidisi/politiki/265265/politiki-apofasi-toy-21oy-synedrioy-toy-kke

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου